האיחוד החקלאי: התיקונים בחוק הותמ"ל פוגעים אנושות בחקלאות הישראלית ובביטחון המזון

מחר יתקיים דיון בועדת הפנים של הכנסת בעניין תיקונים בהצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור 

בין היתר מבקשת הממשלה להרחיב את ההגדרה לגבי מהי קרקע להשבה וכן הפיצוי בגינה.

בתנועת האיחוד החקלאי המייצגת למעלה מ-80 ישובים חקלאים מתנגדים להצעות וטוענים כי הממשלה לא רואה עוד בחקלאות ערך קיומי, אסטרטגי ולמעשה מוחקת דה פקטו את צורת ההתישבות הכפרית. הותמ "ל מקדם תוכניות בזבזניות במשאב הקרקע שהצפיפות שלהן נמוכה מהמקובל במרכז הארץ על בסיס מסד נתונים שגוי.

אין בהתיישבות מי שמתנגד ליצירת פתרונות דיור. זה צורך השעה. אבל לא מובן כיצד במדינה ש- 93% מקרקעותיה הן בידיה, עדין יש בעיות דיור.

הממשלה החליטה לתת עדיפות להקמת שכונות וישובים חדשים על חשבון קרקע חקלאית במקום לחזק את מרכזי הערים.  בתכניות הותמליות הולכים לקחת מעל 100 אלף דונמים של קרקע פוריה המיועדת לגידולים חקלאיים והוכח כי באזורים רבים בתחומי הערים יש קרקעות לפיתוח וגם כאלה שאושרו ואינן ממומשות.

בנוסף, הצעת החוק המקורית רצתה להכריז על חקלאים שיושבים 80 ו100 שנה בקרקע כפולשים או כעבריינים שדינם עד שנתיים מאסר. אוי למדינה שכך נוהגת בחקלאיה.

הנוסח החדש מציע כי ניתן יהיה לקחת מחקלאי קרקע שהוקצתה לעיבוד חקלאי לתקופה של עד 5 שנים ושבמסגרת ההסכם גם כתוב שרמ"י רשאית לסיים את החוזה בהודעה של 30 יום מראש. לדברי מזכ"ל תנועת האיחוד החקלאי, עו"ד דודו קוכמן, מדובר במרבית הקרקעות החקלאיות, שכן בשל אזלת יד של מנהל הקרקע (רמ"י), למעשה לא נחתמו במרבית הישובים חוזי חכירה לדורות שהיו צריכים להיחתם לפני עשרות שנים ועתה על פי ההצעה רואים במי שיש לו חוזה לא ארוך טווח כמי שניתן לקחת לו את הקרקע במהירות תוך פיצוי עלוב.

בעניין פרקי הזמן, לתת לבעל קרקע חודש או חודשיים להתפנות מהקרקע זה לא מספיק כדי להתארגן על פינוי ולנסות למצוא פרנסה חלופית ואין שום התייחסות לסיוע לחקלאים שפרנסתם נגדעת. רק עלות הפינוי עלולה לגרום לפשיטות רגל במקרים רבים.

לדברי עו"ד קוכמן מאחר שכל התכניות שאושרו עד כה טרם יושמו, יש לאפשר לחקלאי להמשיך ולעבד את הקרקע עד פרק זמן סביר לפני תחילת העבודות לבניה על הקרקע.

לסיכום אומרים באיחוד החקלאי כי גורמי תכנון שונים הוציאו בשנים האחרונות עבודות ומחקרים המוכיחים כי אין צורך בהפקעת אדמות וכי יש בועדות התכנון שטחים המאפשרים הקמתן של מאות אלפי יח' דיור שיספיקו לעשרות שנים קדימה. למרות זאת, מעדיפה הממשלה להקים מתחמים חדשים, למלא את הארץ שמלת בטון ומלט במקום שטחים פתוחים ובמקום לחדש ולחזק את מרכזי הערים.

מידע נוסף

  • קרדיט תמונה: מקור:

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237