האם ניתן לכסות את הגירעון האקטוארי של חבר קיבוץ באמצעות הרווחים המגיעים לו? / איתן מימוני, עו״ד

איתן מימוני, עו״ד איתן מימוני, עו״ד

אלי מלך (להלן: "המשיב") אשר הינו חבר בקיבוץ מרום גולן (להלן: "הקיבוץ"), תובע כספית את הקיבוץ על כך שהעביר את כספי הרווחים המגיעים לו לצורך הבטחת הגמלה הפנסיונית שלו, בניגוד לבקשתו להעבירם לקרן ההשתלמות שלו.

רקע:

המשיב, שהינו חבר בקיבוץ מרום גולן, קיבל הודעות, לפיהן הוא זכאי לכספי רווחים לאור חלוקת רווחים בקיבוץ, וכי עליו להודיע לאן להעביר את אותם הכספים. להודעות בנידון השיב החבר כי ברצונו להעביר את הכספים לקרן ההשתלמות. בפועל הקיבוץ העביר את הכספים לצורך כיסוי הגירעון האקטוארי שלו.

על כן פנה המשיב לבית המשפט בעתירה לחייב את הקיבוץ להעביר לו את הכספים, בתוספת הוצאותיו המשפטיות ופיצויים על התנהלות הקיבוץ בפרשה. הקיבוץ התגונן בטענה שפעל לפי תקנון הפנסיה של הקיבוץ, הנותן בידו להעביר כספים המגיעים למשיב לקרן הפנסיה, כדי להבטיח גמלה בשיעור המינימלי בעת שיגיע לגיל פרישה.

בית משפט קמא קבע כי תרופתו של הקיבוץ כנגד משיכת הכספים שעשה המשיב מכספי הפנסיה טמונה בתקנה 6 לתקנון הפנסיה של הקיבוץ, המקנה לקיבוץ זכות לנכות את הסכום שמשך המשיב שלא כדין, בעת שיחושב סכום הפנסיה המגיע לו, כלומר בעת שיגיע לגיל פרישה. בשל טעמים אלה קיבל בית המשפט קמא את התביעה, וחייב את הקיבוץ להעביר למשיב את חלקו ברווחי הקיבוץ.

על פסיקה זו מערער הקיבוץ בטענה כי הזכות ברווחים לא העבירה למשיב את זכות הקניין בכספים כל עוד הם לא הועברו פיזית לידו. בנוסף טוען הקיבוץ, כי אם הכספים לא יועברו לקרן הפנסיה, הרי שיהיה על הקיבוץ לשלם מכיסו את פנסיית המשיב, שכן הוא מחיוב בכך על פי דין. מנגד, המשיב נשען על פסיקתו של בית משפט קמא, ההודעה שנמסרה למשיב על חלוקת הרווחים משמעה כי הרווח כבר חולק דה יורה, וכל שנותר הוא להעבירו דה פקטו, ולכן אין בידי הקיבוץ לקזז מכספים אלה כדי לכסות אחר גירעון שהוא טוען לו בקרן הפנסיה.

דיון:

בית המשפט קבע כי מתקנון הקיבוץ עולה כי אם החבר אינו מפקיד כספים כנדרש, בידי הקיבוץ לקזזם, בין היתר, מחלוקת רווחים. המשמעות היא כי מתוך כספים המגיעים לחבר יש יכולת בידי הקיבוץ להעביר כספים לקרן הפנסיה, עד הסכום הדרוש על מנת להבטיח את הספקת הצרכים המינימלית בהגיע החבר לגיל פרישה.

מצב בו החבר מפקיד מידי חודש את ההפרשה החודשית, ומיד גם מושך אותה מן הקרן. הרי שמעשה זה הוא כאי-הפקדה מלכתחילה של ההפרשה שהוא מחויב לה. ואם החבר מושך כספים מן הקרן שנועדה להבטיח את הפנסיה שלו, בידי הקיבוץ לעשות מעשה על מנת להבטיח את כספי הגמלה בעתיד.

אם כן, זכאי הקיבוץ לקזז מתוך כספי חלוקת הרווחים כספים שמשך המשיב מתוך קרן הפנסיה, כדי להשלים את הגירעון הפנסיוני שיצרו המשיכות. בנוסף יש לציין כי זכות המשיב בכספים אלה היא זכות אובליגטורית, וכל עוד לא נעשתה מסירה של הכספים למשיב, אין הוא בעליהם כי אם בעל זכות לקבלם. הודעת הקיבוץ למשיב על זכאותו בכספים לא העבירה אליו את הבעלות בכספים.

סיכום:

הערעור מתקבל תוך ביטול פסק דינו של בית משפט קמא.

המשיב ישלם למערער שכר טרחה בסך של 10,000 ₪, וכן אגרת משפט ששולמה בהגשת הערעור.

 

ע"א (נצרת) 52824-08-20 קיבוץ מרום גולן נ' מלך, פס״ד מיום 14/02/21

מידע נוסף

  • הערת מערכת:

    מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
    לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.