הדפס עמוד זה

הקבלה לחברות באגודה אינה "עניין חוקתי" / איתן מימוני, עו״ד

איתן מימוני, עו״ד איתן מימוני, עו״ד

פסק הדין עוסק בדחיית בקשה לחברות בקיבוץ שלעבים קבוצת פועלי אגודת ישראל להתיישבות שיתופית בע"מ (להלן" "הקיבוץ") בעקבות גיל המבקשים ובשאלה למי הסמכות לדון בדיון זה- לביהמ"ש או לרשם האגודות?

רקע:

התובעים מתגוררים בקיבוץ מעל לשלושה עשורים במעמד של "ברי רשות" יחד עם שניים משלושת ילדיהם. ההורים, ביקשו להתקבל לחברות לקיבוץ ובקשתם נדחתה. לטענתם, אשר התבססה על שיחתם עם יו"ר מזכירת הקיבוץ, הבקשה נדחתה על הסף מחמת גילם, על בסיס של מדיניות מפלה של הקיבוץ שלא לקבל לחברות מי שגילו מעל ל-45 שנים. על כן, התובעים דורשים כי הקיבוץ יבטל את החלטתו לדחות את התובעים, יקבל את חברותם ולשייך חוזית לתובעים את דירת המגורים בה הם מתגוררים.

מנגד, הקיבוץ טוען כי יש לדחות על הסף את התביעה או להעביר את הדיון בה לידי רשם האגודות השיתופיות וזאת מאחר והסמכות להכריע בנוגע לחברות של אדם באגודה שיתופית מסורה לרשם האגודות השיתופיות. התביעה עוסקת בנימוקים לקבלה לחברות, ובדרישתם של התובעים לקבל זכויות בדירת המגורים נסמכת על הטענה לחברות בקיבוץ ונובעת ממנה.

בתשובה לכך הגיבו התובעים כי תכלית התביעה איננה סעד הרישום בפנקס החברים של האגודה בלבד אלא בשאלה חוקתית יסודית קרי הפליית המשיבים על בסיס גילם ותוך כך, שלילת זכויותיהם בדירת מגוריהם בקיבוץ.

דיון והכרעה:

ביהמ"ש סבר כי דין הבקשה להתקבל באופן בו המשיבים תחילה ימצו את תביעתם מול רשם האגודות השיתופיות. ביהמ"ש התבסס על פסיקה קודמת בנושא אשר קבעה כי הכלל אודות סכסוכים בנוגע לחברות באגודה שיתופית הינו שהדיון נחשב ל"עניין פנימי" והסיטואציה בה אותו עניין ייחשב ל"עניין חוקתי" שיש מקום לבררו בפני ערכאה שיפוטית הוא החריג.

במקרה דנן, לא עלה בידי המשיבים להוכיח כי מדובר במקרה חריג בו ניתן להגיע למסקנה כי מדובר בעניין חוקתי, שהסמכות לדון בו נתונה לביהמ"ש ולא לרשם האגודות.

ביהמ"ש פסק, בהתאם לפסיקות קודמות בנושא כי לגופו של עניין, הקבלה לחברות באגודה אינה "עניין חוקתי". ביהמ"ש התייחס באופן דומה לטענות המשיבים הנוגעות לסוגיית תקינות ההליך שנוהל בעניינם ותקינותו וטען כי גם הן אינן אלא עניין פנימי שדיון וההכרעה בו נתונה לרשם האגודות השיתופיות. היה ויגיע רשם האגודות למסקנה כי ההליך לא היה תקין, הוא יהיה רשאי לחייב את האגודה לתקן פגם זה.

סיכום:

  1. הבקשה התקבלה והתובענה נמחקה.
  2. המשיבים רשאים לפנות לרשם האגודות השיתופיות, בהתאם לזכותם על פי הדין.
  3. לא ניתן צו הוצאות.

 

 

ת"א (מרכז) 19737-08-21 נורית כספי נגד שעלבים קבוצת פועלי אגודת ישראל להתיישבות שיתופית, , פס״ד מיום 02/11/21

מידע נוסף

  • הערת מערכת:

    מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
    לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

עודכן לאחרונה על ידי איתן מימוני, עו״ד

פריטים קשורים