הערות תנועות ההתיישבות לישיבת מועצת מקרקעי ישראל

ישיבת מועצת מקרקעי ישראל ישיבת מועצת מקרקעי ישראל

מזכ״ל האיחוד החקלאי, עו״ד דודו קוכמן, שלח ליו״ר מועצת מקרקעי ישראל הערות לישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתתקיים ביום ג׳ 18/01/22.

ההערות הן להצעות החלטה להן השלכות על אגודות היישובים החקלאיים וחבריהם והם על דעת הקיבוץ הדתי, תנועת העובד הציוני, התנועה הקיבוצית, ישובי פא"י, עמותת אדמתי והאיחוד החקלאי.

במכתבו מציע עו״ד קוכמן:

  1. בנושא העדפת בני מקום - שהצעת החלטה של מועצת מקרקעי ישראל להעדפת בני מקום תחול לא רק על בני המיעוטים אלא תתאפשר גם במרחב הכפרי שבה יש גם לתת משקל ל"זיקה קהילתית, תרבותית ונפשית רגשית של בני הישוב אל אדמת הישוב בו נולדו, התחנכו ובגרו ואשר בו הם מתגגוררים לאורך שנים בחיק משפחתם וקהילתם". 
    ראוי להזכיר כי מספר התושבים בישובים הכפריים מגיע למספרים נמוכים באופן משמעותי מהרף שנקבע בישובי בני המיעוטים (30 אלף תושבים).
  2. בנושא מחיר מטרה - מוצע לקבוע כי ההחלטה תתוקן ותכלול גם ישובים כפריים באזורי עדיפות לאומית וצמודי גדר במרחב הכפרי בנוסף על הרשימה המופיעה בהצעת ההחלטה.
  3. בנושא מכרז לדיור והשכרה - מוצע לקבוע כי ההחלטה תתוקן ותכלול אפשרות לאפשר לאגודות בקיבוצים ובמושבים שמעוניינים בכך לפעול גם במסלול של דיור להשכרה בהתאמה.
  4. דיון בדו"ח חלופת האגודה - דורשים להוריד נושא זה מסדר היום, ולא לדון בו כלל לפני שתינתן ההזדמנות המתאימה לתנועה הקיבוצית לשטוח בפני המועצה טענות רבות, המבהירות כי דו"ח פסול זה לא נועד להיות מובא לדיון בפני המועצה, אלא יש לגזור גורלו להתעלמות ולגניזה.

מכתבו של עו״ד דודו קוכמן מצ״ב בתחילת הכתבה.

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.