הדפס עמוד זה

קנט מחדשת את ביטוח פינוי וכילוי פגרי צאן במקרה של תמותה לשנת 2022

22 דצמ 2021

קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, מחדשת את ביטוח פינוי וכילוי פגרי הצאן במקרה של תמותה בעדר לשנת 2022.  הביטוח כולל את  כל עדר העזים, הכבשים, התיישים והאיילים לחלב ולבשר, מיום לידתם ואילך על-פי מצבת העדר של כל מבוטח. מנתוני קנט עולה כי בשנה החולפת פינתה החברה, באמצעות חברת א.ע. ביואקולוגיה, כ-4,500 פגרי  צאן, בעלות כוללת של כ-530,000 ש"ח.

תוכנית הביטוח לפינוי וכילוי פגרי צאן  גובשה בשיתוף משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ארגוני מגדלי הצאן וקנט, ומטרתה לאפשר פינוי מסודר במקרה של תמותה בעדר התוכנית פותחה מתוך הכרה בחשיבות השמירה על איכות הסביבה, שמירה על בריאות העדר, מניעת מפגע תברואתי ושמירה על בריאות הציבור.

הביטוח כולל כיסוי של עלויות הפינוי והכילוי של הצאן כאשר התשלום עבור הוצאות הפינוי והכילוי מתבצע על-ידי קנט ישירות למתקן, ללא עלות נוספת מצד המגדלים. בדומה לשנה שעברה, דמי הביטוח יעמדו השנה על 12 ש"ח לכל ראש של כבשה או עז ויכללו את כל בני הצאן בעדר. גבול האחריות לפינוי וכילוי של פגרים יעמוד על 10% מכמות האימהות בעדר המבוטח.

המועד האחרון להצטרפות לביטוח: 31/12/2021

פריטים קשורים