קנט שילמה למגדלי האבוקדו כ-85 מיליון ש"ח בארבע העונות האחרונות

04 מרס 2021
אבוקדו שניזוק אבוקדו שניזוק מעריכי קנט

בשנים האחרונות הדרישה העולמית לאבוקדו הולכת ועולה ובעקבותיה הייצוא של הסופר פוד הישראלי, כאשר ישראל נחשבת ליצואנית הגדולה של אבוקדו במזרח התיכון. רק בספטמבר האחרון נחתם הסכם בין משרד החקלאות ובין ממשלת יפן המאפשר למגדלים הישראלים לייצא אבוקדו מזן אס ליפן. בעקבות הגידול המתמשך בביקושים, המקומיים והעולמיים, מדי שנה גדלים בצורה משמעותית גם שטחי הגידול של האבוקדו בישראל.  יחד עם הגידול בביקושים עולים גם הסיכונים הכלכליים שלוקחים על עצמם המגדלים.

אחד הסיכונים הכלכליים המרכזיים בכל הקשור לפגעי מזג האוויר נובע מתופעת ההתחממות הגלובאלית, הפוגעת קשות בחקלאים הישראלים בכלל ובשנה החולפת במגדלי האבוקדו בפרט. השנה החולפת, (וגם תחילת שנה זו)  התאפיינה בתכיפות גוברת של אירועי הקיצון. בחורף הקודם, וגם בזה הנוכחי, היינו עדים לאירועים יוצאי דופן של רוחות עזות שפגעו בחנטה או  בפירות על העץ ולנשר של פרי וכן לנזקים משמעותיים כתוצאה ממכות ברד. גם בהמשך השנה היינו עדים לתופעות קיצון כגון גלי חום כאשר ברחבי הארץ נמדדו טמפרטורות גבוהות, כמותן לא נמדדו עשרות שנים. מעבר לפגיעה בחלק מהפירות ולצריבה מהשמש, בחלק מהמקרים הפירות  פשוט "התבשלו" על העץ ונפסלו לשיווק, כמובן.

מנתוני קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות עולה כי בארבע העונות האחרונות בלבד שילמה הקרן למגדלי האבוקדו פיצויים בהיקף של כ-85 מיליון ש"ח. כ-80 מיליון מתוכם שולמו למגדלים המבוטחים בביטוח המורחב.

כבכול שנה, מועצת הצמחים רכשה גם השנה עבור מגדלי האבוקדו ביטוח בסיסי כנגד נזקי טבע ואסונות טבע למטעים מניבים. כדי לאפשר הגנה טובה יותר, קנט מאפשרת למגדלים לרכוש ביטוח מורחב ישירות בחברה.

במסגרת ביטוח נזקי הטבע המורחב ההשתתפות העצמית נמוכה באופן משמעותי מההשתתפות העצמית בביטוח הבסיסי וברוב המקרים אינה כוללת סף כניסה. תגמולי הביטח בביטוח המורחב יועברו ישירות למגדל.

בביטוח אסונות הטבע המורחב למטעים מניבים ניתן יהיה להגדיל את היבול המבוטח בהתבסס על ממוצע השיווקים בארבע העונות 2016/17-2019/20. בקנט מבהירים כי לא ניתן להגדיל יבולים כאמור למטעים צעירים בשנות הניבה הראשונות אך ניתן לרכוש הרחבה לביטוח עבור מטע צפוף ישירות בקנט.

בהמשך לתוכנית שהושקה לפני כשנה ע"י קנט ובשיתוף מועצת הצמחים וארגוני המגדלים גם השנה  ניתן כיסוי לסיכון נגעי הסגר, בביטוח אסונות טבע למטעים מניבים ולמטעים שאינם מניבים. הביטוח נרכש ע"י מועצת הצמחים לכל המגדלים הרשומים אצלה כחוק עבור השטחים המניבים בלבד. מגדל שלא רשום במועצה ומגדל שיש ברשותו מטעים לא מניבים, יוכל לרכוש ביטוח כנגד סיכון זה ישירות בקנט. בכל מקרה סיכון זה יצורף אוטומטית לביטוחים המורחבים בקנט והפרמיה בסכום של 1.9 ₪ לדונם תגבה במסגרת הביטוחים המורחבים. שיעור ההשתתפות העצמית לסיכון נגעי הסגר בלבד יעמוד על 10% מסכום תגמולי הביטוח או 5,000 ₪ לפי הנמוך מביניהם, לכל מקרה ביטוח בנפרד.

בקנט מציינים כי  המועצה לא רוכשת ביטוח עבור מטעים שאינם מניבים. ביטוח זה ניתן לרכוש ישירות בקנט, כאשר ההמלצה היא לבטח מטעים לא מניבים בסמוך לנטיעה בכדי לקבל כיסוי מלא למטע.

אבוקדו על האדמה

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.