העברת בעלות במקרקעי ישראל / חגי שבתאי, עו״ד

חגי שבתאי, עו״ד חגי שבתאי, עו״ד

חוק יסוד מקרקעי ישראל קובע את העיקרון שלא תועבר הבעלות במקרקעי ישראל, שהם מקרקעין המצויים בבעלות מדינת ישראל, רשות הפיתוח והקרן הקיימת. יחד עם זאת נקבע פתח למכירת מקרקעי ישראל באמצעות חוק.

חוק מקרקעי ישראל קובע סוגים שונים של עסקאות שחוק היסוד לא חל עליהם, דהיינו שניתן להעביר בהם קרקעות לבעלות פרטית.

את פירוט המצבים בהם רשות מקרקעי ישראל יכולה להעביר בעלות בקרקעות קבעה מועצת מקרקעי ישראל בהחלטה 1549 המתייחסת להעברות בעלות במגזר התעסוקה והמגורים, בתשלום וללא תשלום. להלן עיקריה.

אלה הנכסים שניתן להעביר בהם בעלות:

העברת בעלות ללא תשלום

 • דירות בבניה רוויה.

 • מגרשים צמודי קרקע על מגרש של עד 280 מ"ר. באזורי עדיפות לאומית וקו עימות עד 3 דונם.

 • נכסים שנרכשו בהם כל זכויות הבניה העתידיות (כנהוג במכרזים) וזאת עד לשטח של 16 דונם.

 • מקרקעין לתעסוקה-
  באזור עדיפות לאומית א', עוטף עזה וקו עימות: עד 10 דונם, למעט מקרקעין למסחר ותיירות עד מרחק של 1 ק"מ מהחוף, ובלבד שחלפו 7 שנים מיום החתימה על חוזה החכירה, ושולמו דמי היוון מלאים למלוא הזכויות על פי תוכנית המתאר (תב"ע) שחלה בעת ההקצאה.

העברת בעלות בתשלום

 • בניה צמודת קרקע למגורים. התשלומים יהיו כדלקמן:

  • מגרש בין 280 ל-540 מ"ר: 4.5% משווי המגרש.
  • מגרש בין 540 ל-1000 מ"ר: 9% משווי המגרש.
  • מגרש בין 1000 ל-16,000 מ"ר: 31% מההפרש בין הזכויות החוזיות לבעלות ולא פחות מ12% מערך המגרש.
  • במגרש מעל 280 מ"ר, שבה החכירה היתה לפי "בניה בפועל" או בישובי עולים, יש לשלם תחילה דמי היוון מלאים למלוא הזכויות על פי תוכנית המתאר (תב"ע), שחלה בעת ההקצאה..

 • מגרשי תעסוקה. התשלומים יהיו כדלקמן:

  •  מגרש בגודל של עד 1,000 מ"ר, במחיר 9%.
  • מגרש בגודל 1,000 ועד 5,000 מ"ר במחיר 31% מההפרש בין הזכויות החוזיות לבעלות, ולא פחות מ-12% מערך הקרקע.
  • באזור עדיפות לאומית א' וקו עימות: מגרש למסחר ו/או תיירות, עד מרחק של 1 ק"מ מהחוף, וגודלו בין 5 דונם ל-10 דונם, במחיר 31% מההפרש בין הזכויות החוזיות לבעלות, ולא פחות מ-12% מערך הקרקע.
  • בבניה שבה החכירה היתה לפי "בניה בפועל", יש לשלם תחילה דמי היוון מלאים למלוא הזכויות על פי תוכנית המתאר (תב"ע), שחלה בעת ההקצאה.

לא ניתן להקנות בעלות במגרשים הבאים:

 • נכסים בבעלות קק"ל- בנכסים אלו תתקבל "תעודת הפטר", המעניקה לחוכר זכויות של "מעין בעלות".
 • מגרש לא בנוי, לרבות בניה חלקית.
 • חוכר שנמצא בהפרה של חוזה החכירה.
 • חוכר של נכס שנבנה שלא כדין או שלא בהסכמת רמ"י.
 • נכס שגודלו מעל 16 דונם.
 • נכס שנרכש בפטור ממכרז, עד למועד בו תסתיים המניעה להעברת הזכויות במקרקעין על פי תנאי ההקצאה.
 • מוסד ציבורי
 • חוזה פרטני, דהיינו חוזה בעל מאפיינים מיוחדים שאינו "חוזה אחיד".

במגזר החקלאי:

 • נחלות, משקי עזר שלא הוונו, מגרשים משויכים בקיבוץ.
 • מפעל למטרת תעסוקה: לא ניתן להעביר בעלות, אבל ניתן לקבל הפטר מחתימת והסכמת רמ"י ("מעין בעלות").
 •  תחנת דלק שניתנה בפטור לנכה צה"ל.
חגי שבתאי, עו״ד

עומד בראש המשרד עו"ד חגי ח. שבתאי יחד עם עו"ד אריה שפירא.

המשרד מתמחה בנושאי מקרקעין  ואגודות שיתופיות.

דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1549 החלטה 1553 החלטה 1580 החלטה 1591 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חלופות הכנסה למשק המשפחתי חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים פטור ממכרז פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות התחרות רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.