שר החקלאות: אחתום על העלאת מחירי מוצרי החלב אם שר האוצר יחתום

23 מאי 2018

בוועדת הכספים התקיים היום (ד') דיון סוער בנושא 'פיקוח ודיווח על ביצוע תקציב משרד החקלאות ופיתוח הכפר' ולעניין 'קיצוץ במכסות המים לחקלאות', בהשתתפות שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל. במהלך הדיון הוצפו בעיות שונות בתחום החקלאות בישראל ובתחומים הסמוכים. בין היתר דנו הנוכחים בהעלאת מחירי החלב על רקע סכנה לקיום המחלבות והשר הצהיר שהוא מוכן לחתום על המהלך אך הוא ממתין להצהרה מצד שר האוצר שגם הוא ייתן את חתימתו, מנגד נטען כלפי השר כי גם הוא אחראי לעיכוב. יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני דרש בתוך שעה תשובה משר האוצר האם הוא יחתום על המהלך במידה ושר החקלאות יעשה זאת. בנוסף נידון נושא 'הטרור החקלאי' והשר תקף את התניית התקציב לנושא מצד משרד האוצר. לעניין הקיצוץ במים לחקלאים טענו חברי הכנסת כי חוסר תכנון ארוך טווח הביא למצב ודרשו לצד השר פיצוי ראוי לחקלאים שיתבקשו לוותר על מכסת המים שלהם, תחת פיצוי נמוך שמציע האוצר. ברשות המים הצביעו מנגד על צעדים רבים שנעשו. יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני הצהיר כי ועדת הכספים תלווה מעתה את הנושאים הבוערים בתחום.

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני: "אנחנו במסגרת הפיקוח על תקציב משרד החקלאות והבקשה של השר וגם של חברים נוספים, קיצות מכסות המים על החקלאות. בתחילה יציג השר את תקציב המשרד. יש הרבה חברי כנסת שרוצים להעלות נושאים ונאפשר להם".

שר החקלאות, אורי אריאל: "אנחנו בשנה חמישית של בצורת, למרות 600 מיליון ליטר מים מותפלים אנחנו עדיין בחוסר גדול מאוד, בצפון אנחנו במיוחד בבעיה גדולה מאוד. אנחנו בתאום עם החקלאים הגענו לפני כ-5 חודשים להסכמה לוויתור על מים מרצון, כך קל לנו יותר לנהל את משק המים, אפשר לתת את מה שוויתרו חקלאים למי שחייב. כולם חייבים כמובן אבל יש הבדל בין גידולי שדה לגידולים שנתיים אליהם יופנו המים. מה שלא סגור זה הפיצוי על ויתור על מים מרצון, זה סדר גודל של עשרות מיליוני שקלים. זה עבד ב-2009 לשביעות רצון של כולם, המצב החמיר יותר והשתנו האנשים - מי שמנהל את המדיניות בכל המשרדים ובעיקר באוצר. אבקש שהוועדה תפעל בעניין, האוצר מציע במקום לתת 3 ₪ לתת בערך שקל, זה לא מתקרב להבנה".

ח"כ גפני: "למה האוצר לא הולך לפי 2009?"

תמר, משרד האוצר: "בשנת 2009 היה קיצוץ של 3 שנים בן 100 מלמ"ק, השנה הקיצוץ הוא שנה ראשונה של 20 מלמ"ק. משרד האוצר פועל לפצות ונשמח לסכם את הנושא".

לעניין טרור חקלאי ציין השר כי "הייתה ועדת שרים בראשות והוצגה סקירה של שר הבט"פ מה הוא עושה והייתה תחושה שהוא עושה – מקציב תקציבים, מקצה כוח אדם, הוא הודיע כי הקדימו את התקציב ל-2018, כי היה סיכום רק בתקציב 2019. בינתיים הסכום ירד, קיבלנו תשובה שהם מאוד בעד, אבל זה יתבצע כאשר יחליטו שמשרד הבט"פ ימלא את תפקידו. אני לא מקבל את זה, דוחה את המכתב על הסף. לא רוצה להגיד שהוא חצוף, הוא לא מתקבל על הדעת".

לעניין עלות מוצרי החלב ציין השר כי ועדה קבועה במשרד האוצר, בה חבר גם משרד החקלאות החליטה לפני פסח שראוי להעלות את מחירי מוצרי החלב ב3.7%: "הוועדה הגישה את המסקנות אלי ואל שר האוצר, אני חושב שלא נכון להעלות את מחירי המוצרים המפוקחים ותחת זה לפצות את המחלבות, פניתי פעמיים לשר האוצר פעמיים ולא קיבלתי תשובה. אני לא מעכב חתימה, ברגע שתהייה הסכמה עם שר האוצר אחתום. לא אהיה זה שאחתום ויגיד השר מנעתי את העלאת המחירים".

לעניין הצעת החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות ציין השר כי הוא נמצא בהליך עבודה מתקדם: "יש פה הסכמה ומאמין שזה יעבור. החוק ייחול מתחילת השנה".

תמר, משרד האוצר: "שר החקלאות אמור לחתום קודם".

ח"כ יצחק וקנין: "אתה מורח והם מורחים. לפני 3 שנים היה אותו דבר ויאיר לפיד לא חתם וזה נמשך ונמשך".

השר אריאל: "אני לא מורח אף אחד, אני אחתום ראשון אם תהייה הסכמה מצד שר האוצר".

ח"כ גפני: "כנראה שאי אפשר לסמוך על הממשלה בעניינים מסוימים. אני מבקש שתגידי לי תמר אם שר החקלאות חותם, מה עושה שר האוצר כמה דקות אחרי זה. אם הם הוא לא חותם אני רוצה להיכנס לעניין. לא מדובר בסכומים גדולים, בסוף המחלבות יתמוטטו".

בהמשך הוצגה סקירת תקציב משרד החקלאות. שם עלתה שאלה לעניין שליש מתקציב המשרד שעומד כבקשה להעברה בוועדת הכספים.

סיון ינקוביץ, מנהלת אגף תקציבים, מש' החקלאות: "30 אחוז עודפים מחויבים הם ערך מובנה, מדובר בתקציב שבוצע ומשולם בשנה העוקבת, תשלומים שהתחייבו ב-2017 ומשולמים ב-2018, ראיתם שרוב תקציב המשרד הוא תמיכות לחקלאים, מתוך כך התשלומים מבוצעים בשנה העוקבת. ככל שתקציב המשרד גדל כך גדלות ההעברות".

ח"כ גפני: "אנחנו רוצים לסיים את העניין, יש סעיף על הגרעינים המשימתיים, כדי לא לעכב את זה אני רוצה לפצל את ההעברה זו מיתר ההעברות. יש כפל תמיכות שלא קשור לחקלאים, משרד החקלאות ומשרד החינוך נותנים כפל תמיכות לגרעינים האלה".

השר אריאל: "אין בעיה עם הגרעינים, זה מעכב את כל ההעברות".

ח"כ אורי מקלב: "אני רוצה להעלות את הקיצוץ הדרמטי במכון וולקני, בוועדת המדע הוצף לפני 3 חודשים הקיצוץ הניכר בתקציבו שפוגע בעיקר במחקר הייחודי והחשוב לו לחקלאות, קיצוץ של כרבע מהתקציב. נאמר לנו שלא היו קיצוצים כמה שנים ועושים רטרואקטיבי, זה ישאיר מתוך 71 מיליון ₪ אולי 17 מיליון. יש תחושה של התנכרות למכון מאז ההתנגדות למעבר לצפון".

ח"כ יצחק וקנין: "בנוגע לקיצוץ סבסוד המים, יש יותר מדי שהייה, לא חותמים על הסכמים. אני הייתי בין אלה שמשכו ודחפו את הדבר. לצערי הגליל העליון ועמק בית שאן סובלים מזה. דבר שני הוא הסכם קיצוץ המים, אין מציאות שאם חקלאי צריך 100 קוב מים, אני אבוא ואתן לו רק 75. החקלאי לא יכול לעמוד בזה. האוצר אומר שיתן שקל פיצוי על הקיצוץ. אתה יודע כמה החקלאי משלם על אותו מים? הוא משלם עוד 4 שקלים, לא שקל. מי עושה את הקופה? רשות המים ומשרד החקלאות יחד".

"בנוסף יש ענף שלא מדברים עליו ונמצא בכאוס. העלתי הצעה לוויסות נושא הפטם. הטייקונים משתלטים על החוות, ולחקלאי הקטן כבר לא משתלם לגדל. אני נותן אולטימטום, עוד שבועיים אני מעביר את הצעת החוק שלי. אביא את הוויסות בענף" הוסיף וקנין.

ח"כ איתן ברושי: "לחוק עידוד השקעות הון הייתה התחייבות של שר האוצר שמהראשון לינואר זה יעבוד, זה עבר אבל לא עובד. בנוגע לפשיעה החקלאית, התקציב שאושר לתקציב 2019 לא מספיק. מדובר על פוליסות של 60 מיליון שקל לשנת 2019, וכאשר מעבירים אותו ל-2018 הוא לא מספיק, ולא נמצא בבסיס התקציב. לגבי המים, אומר לכם זה טעות וניסיון של שרים להטיל את המחדל על חמש שנות בצורת. יש בעיות שגם תלויות בנו, בסופו של דבר עניין המים הוא לא רק 5 שנות בצורת, אלא ניהול כושל של משק המים. עכשיו חוזרים לפרצוץ המתקלף ולמקלחות קצרות".

"מהראשון למאי מתקיים קיצוץ של המים. משרד החקלאות צריך להחליט אם הקיצוץ אחיד או דיפרנציאלי. לא יכול להיות שבנחל עוז נקצץ מים. לא יכול להיות שאין בתקציב המדינה תקציב תשתיות מים. אומרים מומחים שצריך 11 מיליארד בכדי לייצב את המשק לצרכי התפלת מים וכושר הולכה" הוסיף ברושי.

ח"כ חיים ילין: "האסון שלנו זה שנות 90-91. בגלל שנה גשומה דחינו את כל ההתפלה ב-20 שנה. בוא ניקח את המתקן בצפון הגליל, יש מיקום מוסכם בעכו. מי מטרפד? משרד הבריאות. השקעה 100 מיליון שקל על צינור התפלת מים, והיינו עם עוד מיליארד קו"ב במדינת ישראל".

ח"כ עומר בר לב: "לא בטוח שהמילה שנת בצורת היא נכונה. אני לא מומחה לאקלים אבל יש שינויים וייתכן שזו המציאות שתינתן לנו הרבה מאוד שנים. חייבים לחשוב 3-4 שנים קדימה. בנוסף הפיצוי לחקלאים תמורת היעדר מים, צריך לכלול השקעה שנועדה לחקלאים בגידולים שמתאימים למשק מים יותר רדוד. זה לא פיצוי, אלא הכוונה ושינוי".

ח"כ גפני: "תכנון המים צריך היה להיעשות על ידי הממשלה. נצטרך להקים תכנון לגבי המים".

דובי אמיתי, נשיא התאחדות האיכרים והחקלאים: "ב-2009 היה משבר מים. ב-2013 ישבנו כמעט באותו דיון. יש שני נושאים בוערים, ואתם לא יכולים לתת לזה להמשיך. לגליל ולגולן יש קיצוץ 36%. הגדלנו והשקענו בגולן ובגליל במטעים וגידולים ואנחנו עכשיו אומרים להם: אין לכם מים, אין חלופה. צריך למצוא סעיף תקציבי בכדי לעשות את אותו ויתור מרצון שעליו דיבר השר".

ח"כ אזברגה: "המים לחקלאות חיוניים אבל גם אנשים צריכים לשתות. יש אנשים בנגב שלא זמינים למים ראויים במרחק 7-8 ק"מ. מה לגבי החקלאים הבדואים, הם מקבלים תמיכה או פיצוי?".

תמי שור, רשות המים: "המדהים הוא שהקיצוץ קורה רק עכשיו אחרי שנה חמישית של בצורת ברציפות. לשבת פה ולומר שלא השתנה דבר במשך עשור זה שגוי שאין לתאר. אנחנו נמצאים במצב של 650 מיליון קו"ב התפלה. מזג האוויר מטורף, אף תחזית לפני עשור מהיום לא דיבר על רצף שנות הבצורת".

ח"כ גפני: "החטא הקדמון הוא שהוצאנו את זה מפיקוח שלנו והעברנו אליכם. באופן כללי אני מבקש שחברי הכנסת הבקיאים בנושאים האלה יגישו לנו נייר עמדה מסודר על מכלול הנושאים הנוגעים לחקלאים ויתר תחומי המשרד החקלאות, נתחיל דיון רציף עם המשרד ועם האוצר, יש דברים שלא נרפה מהם כמו המים והמחלבות. זה יהיה תהליך שננהל כל השנה".

השר אריאל השיב לדברים: "יש את מה שנקרא ועדת השמונה שהרחיבה את האפשרות להשתמש בהסכם המים. ההסכם היה לדברים מסוימים והרחבנו אותו, יש הסכמה ואני מקווה שיצא לפועל. יש שם קרן בסך 180-200 מיליון ש"ח שצבוע לכל חקלאי וחקלאי. בנוסף חתמתי על ועדת ניצן, זה שינוי מהותי בקרקע של החקלאים באדמות הזמניות. זה פתח משמעותי, זה לא תשובה לטווח המידי אלא לטווח הבינוני והארוך".

לעניין מכון וולקני ציין אריאל כי "אין שום קשר לדיונים אם מכון וולקני יעבור או לא לבין הקיצוץ הקיים. אני מכיר שיש לעובדים הרבה אפשרויות לפעולה, כולל שביתה ואלה כללי הפעולה במשק".

בשל תום זמן הדיון הוחלט כי הדיון ייעצר וימשך בקרוב.

יו"ר הוועדה, ח"כ גפני סיכם את הדיון "לעניין החוק לעידוד השקעות הון נצמיד את החוק שלנו לשלכם, נלך על זה יחד. לגבי נושא החלב, אני מבקש תשובה בתוך שעה - שר החקלאות הודיע שהוא חותם, האם שר האוצר חותם מיד לאחריו? לגבי נושא הלולים אני גם מבקש תשובה, נשב עם משרד החקלאות. אגף תקציבים במסגרת ההעברות המשרד יש לי בעיה אם הגרעינים, אם זה לא ייפתר עד יום שני אנחנו מעכבים עודפים של המשרד, אני מבקש ואפילו דורש לפצל את הגרעינים מיתר ההעברות".

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.