הדפס עמוד זה

הערות תנועות ההתיישבות לישיבת מועצת מקרקעי ישראל - יום ב' 30/4/18

30 אפר 2018

לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל שנועדה ליום 30/04/2018 שלח מזכ״ל כפרי האיחוד החקלאי, עו״ד דודו קוכמן, את הערות האיחוד החקלאי על ההחלטות על סדר היום (שפורסם באיחור ניכר) ליו״ר מועצת מקרקעי ישראל ושר האוצר, משה כחלון.

להלן תמצית ההערות (ניתן לקרוא את המכתב במלואו בקובץ המצורף):

 1. הצעה 736 (תיקון החלטה 1504)- בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית

  הרעיון לתקן את החלטה 1422 הינו רעיון נכון, אך ההצעה המוצעת לחברי המועצה מלמדת שוב שבשל היעדר התייעצות עם הגורמים העוסקים בתחום, מימושה של הצעת החלטה זו יהיה זניח למרות שקיימים עשרות אלפי יחידות מגורים שהיו יכולים להוות חלק מפתרונות המגורים ולהביא לסיוע למאמץ הכולל.

  מימוש סעיף 5 בהחלטת מועצה 1504 שהיה קיים גם בהחלטות 1489, 1315, 1305, 1271 והבאת המקרים לועדת המשנה כפי שנקבע במנגנון תאפשר שיווק של עשרות אלפי מגרשים באזורים שונים, תפתור בעיות חברתיות בקהילות הכפריות וגם תתרום לשיפור מאזן פתרונות הדיור. סעיפים אלה יביאו במקום או בנוסף לסעיפים המוצעים בסעיף 5 בהצעת ההחלטה כך שיתירו לועדת המשנה לקבל החלטות על פי קריטריונים שיקבעו בועדת המשנה.

 2. הצעת החלטה 738 (תיקון החלטה 1520)– העברת בעלות במקרקעי ישראל:

  בשל השלכותיה הדרמטיות נבקש להעביר ההצעה לועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל לדיון יסודי וממצה בטענות החוכרים במגזר החקלאי ולבצע את השוואת הזכויות הנדרשת.
  נבקש להופיע לפני חברי מועצת מקרקעי ישראל ולהבהיר טענותינו לאפליה קיצונית וחמורה זו בפני ועדת המשנה או בפני המועצה במידה והנושא לא יועבר לועדת המשנה.

  הצעת החלטה 738 מפלה ללא כל הצדקה בין אזרחים במדינת ישראל רק בשל אופי מגוריהם ומעניקה הטבות מפליגות לאזרחים מסוימים בעוד היא מפלה באופן קיצוני אזרחים הגרים באותו אזור. אין הדעת מתקבלת להיטיב עם אוכלוסייה מסוימת ולפגוע באוכלוסייה אחרת

 3. הצעה החלטה 741 תנאי הקצאת קרקע למקומות הסגר ליבוא בעלי חיים מחו"ל

  הצעת ההחלטה הבאה להסדיר קרקע למקומות הסגר ליבוא בעלי חיים לא ראויה בניסוחה המובא לדיון בפני חברי מועצת מקרקעי ישראל.
  מוקורת הפרנסה החקלאים הם לא פשוטים ובמקום לסייע לפתרונות פרנסה באה ההצעה ובהנחות לא מבוססות מציה לגבות תשלום על שימוש זה.

  מוצע להעביר את הנושא לדיון בועדת המשנה ולהימנע בשלב זה לקבל החלטות ובוודאי לא החלטות הכרוכות בתשלומים מיותרים על חקלאים המנסים להתפרנס מעמל כפיהם.

 4. הצעת החלטה 742 (תיקון החלטה 1523) קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי או אגודה חקלאית שיתופית

  אנו חוזרים ומציינים כי הערתנו לישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביחס לתיקון החלטה 1464 שעליו גם הערנו פוגע ומפלה ולכן אנו מבקשים לתקנה
  ביטול הנחות אזורי העדיפות על חלק מהתשלום (3.75%) עבור זכויות בניה מעבר  ל- 375 מ"ר, תשע שנים לאחר החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1155, הינו שערורייתי ומביש.

 5. הצעת החלטה 743 (תיקון החלטה 1528) קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם קיבוץ או מושב שיתופי

מתוך מכתבו של מזכ״ל תנועת כפרי האיחוד החקלאי, עו״ד דודו קוכמן, ליו״ר מועצת מקרקעי ישראל ושר האוצר משה כחלון

העתק המכתב והצעת ההחלטה מצ״ב.

פריטים קשורים