הערות לישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתתקיים ביום 26.02.2018

להלן הערות תנועת האיחוד החקלאי להצעות ההחלטה לישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 26/02/2018  בנוגע:

 1. להצעה 719 (תיקון החלטה 1422)- תקנון נוהל לישיבות מועצת מקרקעי ישראל

  הצעת החלטה זו לא נדונה בסופו של דבר ולא אושרה עד היום ובהצעות לתיקון התקנון הנוכחי שוב תלויים חברי המועצה במידע שמועבר להם על ידי עובדי רשות מקרקעי ישראל ואין שום יכולת מקצועית לחברי המועצה לבדוק את המידע באופן עצמאי ונפרד ולמעשה נשמטת היכולת של חברי המועצה לפקח על עבודת רמ"י זאת כפי שקבע מבקר המדינה בדו"ח המצוין.

  זו הזדמנות לחזור ולאמץ את הצעת ההחלטה 570 ובכך להקנות לחברי המועצה יכולת עצמאית לבחינה כלכלית, תכנונית, משפטית כל הצעה שמובאת לדיון.
  סעיף 6-מוצע לתקן את ההצעה:
  "יושב ראש המועצה, באישור המועצה, ימנה ממלא מקום ליושב ראש המועצה מקרב חברי המועצה תוך העדפת נציג קק"ל".

 2. להצעת החלטה 723 - מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע- ביטול סעיף 1.4 בהחלטה 1505

  להוראה זו השלכות שליליות אך ורק על עידוד ההתיישבות במ.א. עמק יזרעאל שהינה היחידה הנפגעת מהוראה זו והיא מצמצמת באופן משמעותי את ההטבות שמטרתם לעודד התיישבות של משפחות באזורים מרוחקים

  מוצע: לבטל את הוראות סעיף 1.4 להחלטה 1505 ובכך לסייע לחיזוק ההתיישבות בעמק יזרעאל וזאת בהתאם למדיניות של ממשלת ישראל.

 3. להצעה החלטה 724 (תיקון החלטה 1508) דיור בהישג יד ("מחיר למשתכן")

  מברכים על הצעת ההחלטה שבאה לסייע לחסרי דיור ומשפרי דיור העונים על קריטריונים שפי שמוצעים בהצעת ההחלטה.

  בנוסף על בסיס תמיכת "תמריץ מחיר למשתכן" למתן חלף היטל השבחה על סכום ההנחה, תינתן תמיכה בהעברת חלף היטל השבחה על סכום ההנחה בדמי חכירה מהוונים למועצות אזוריות בהרחבות ישובים חקלאים באזורי עדיפות.

מתוך מכתבו של מזכ״ל תנועת כפרי האיחוד החקלאי, עו״ד דודו קוכמן, ליו״ר מועצת מקרקעי ישראל ושר האוצר משה כחלון

העתק המכתב והצעת ההחלטה מצ״ב.

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.