הדפס עמוד זה

הכנס החמישי של בוגרי קורס המתכננים בטכניון וטקס חלוקת תעודות לבוגרי המחזור השמיני

21 פבר 2018 המחברת/ת:

 הכנס החמישי של בוגרי קורס המתכננים בטכניון וטקס חלוקת תעודות לבוגרי המחזור השמיני התקיים אתמול, 20/02/2018,  באפעל במסגרת יום עיון שעסק בתכנון הקיבוץ.

במסגרת הכנס ברכו את בוגרי הקורס עמיר ריטוב, יו״ר מרכז המועצות וראש מועצת לב השרון, יונה פריטל,  מנכ״ל יד טבנקין ועו״ד דודו קוכמן, יו״ר ועדת ההיגוי של התכנית.

תכנית קורס המתכננים בטכניון היא שותפות של גופים רבים ובהם מרכז המועצות האזוריות, משרד החקלאות, משרד השיכון, משרד הרווחה, הרשות לפיתוח הגליל, איגוד המתכננים, התנועה הקיבוצית והאיחוד החקלאי. המנהלת המקצועית של התכנית היא פרופ׳ פנינה פלאוט ומרכז התכנית הינו טובי אלפנדרי

בכנס הציגו חלק מבוגרי המחזור השמיני של התכנית התכנית את עבודות הגמר שלהם ואלי אליהו, בוגר התכנית, נשא דברים בשמם.

הדובר מרכזי בכנס היה האדריכל פרדי כהנא שכתב והציג את הספר ״לא עיר לא כפר״. עוד נשאו דברים  עו״ד מיכי דרורי ורפי עשת מהתנועה הקיבוצית.

{oziogallery 1165}

 

 

 

 

 

 

 

פריטים קשורים