קנט מחדשת את ביטוחי ענף הלול לשנת 2018: בשנה החולפת שילמה החברה למגדלים כ-23 מיליון ₪ פיצויים בעקבות הנזקים השונים

ענף הלול נחשב לאחד הענפים המשמעותיים ביותר בחקלאות הישראלית. על פי נתוני המועצה לענף הלול ההיקף הכלכלי של ענף הלול נאמד בכ-5.3 מיליארד ₪ בשנה, כ-17% מכלל התפוקה החקלאית בארץ. בענף כ-3,500 מגדלים פעילים בקיבוצים ובמושבים. הצריכה השנתית הממוצעת בארץ עומדת על כ-42 ק"ג עוף לאדם (במונחי בשר מעובד), כ-8 ק"ג בשר הודו וכ-238 ביצים. על פי נתוני קנט, היקף הפיצויים ששילמה החברה למגדלים עמדה בשנה האחרונה על כ-23 מיליון ₪, מתוכם למעלה מ-21.5 מיליון ₪ בלולים ולמעלה מ-1.2 מיליון ₪ למגדלי תרנגולי ההודו.

בשל החשיבות הגבוהה של הענף למשק ולציבור הישראלי, קנט מקפידה לעדכן ולשדרג מדי שנה את פוליסות הביטוח אותן היא מציעה למגדלים, ולעדכן אותן בהתאם לצרכים המשתנים.

במסגרת חידוש הביטוח כנגד מחלת הניוקאסל, המועצה לענף הלול רכשה בקנט עבור הלולנים ביטוח בסיסי כנגד המחלה לעונת 2018. ביטוח זה נועד לתת מענה מקיף עבור נזקי מחלת הניוקאסל הכולל מנגנון כילוי ופינוי ומנגנון פיצוי ללולן בגין נזקי המחלה. כמובן, שבאחריות המגדל לחסן את העופות כנגד המחלה, לפי הוראות השירותים הווטרינריים. הביטוח כולל כיסוי ביטוחי להמתת העופות במקרה של צו המתה שיינתן על ידי השירותים הוטרינריים. המגדל יהיה זכאי לקבל מקנט תגמולי ביטוח בגין ערכי העופות המבוטחים שהומתו ותערובת המזון ככל שזו הושמדה. בשלוחת הרבייה כולל הביטוח פיצוי בגין השמדת ביצים. בשלוחת ההטלה כולל הביטוח מנגנון פיצוי להסגר שיוטל על המשק בגין ניוקאסל ופיצוי בגין פחיתה בהטלת ביצים. במסגרת הביטוח, תפעיל קנט קבלנים שיבצעו את פעולת המתת העופות בלולים בתיאום של השירותים הוטרינריים וכן תדאג לפינוי הפגרים, הרפד, התערובת והביצים ולניקיון וחיטוי הלולים בהיקף שיקבע על ידי קנט.

המועצה לענף הלול רכשה בקנט עבור הלולנים בשלוחות הפטם, ההטלה ותרנגולי ההודו לפיטום, גם ביטוח בסיסי כנגד מחלת הסלמונלה מהזנים אינטריטידיס וטיפימוריום לעונת 2018. ביטוח זה נועד לתת מענה מקיף עבור נזקי מחלת הסלמונלה הכולל מנגנון כילוי ופינוי ומנגנון פיצוי ללולן בגין נזקי המחלה. הביטוח כולל כיסוי ביטוחי למקרים של תמותת עופות שחלו במחלת הסלמונלה, המתת העופות במקרה של צו או הוראה בכתב על ידי השירותים הוטרינריים, או פיצוי עבור שחיטה וטיפול תרמי בבשר הנגוע בהסכמת קנט מראש ובכתב, וכן כולל הביטוח פיצוי לביצי הטלה ותערובת מזון שיושמדו בהוראת השירותים הוטרינריים. גם בביטוח זה חובה על המגדל לחסן את העופות כנדרש כנגד מחלת הסלמונלה לפי הוראות השירותים הווטרינריים.

במסגרת חידוש הביטוח בענף הפטם וההטלה, המועצה לענף הלול רכשה ביטוח בסיסי בקנט עבור המגדלים לשנת 2018 הכולל את שלוחות הפטם וההטלה. בשלוחת הפטם ניתן בעלות נמוכה יחסית, להרחיב את הביטוח ולרכוש ביטוח מורחב ישירות בקנט. השנה חלה הוזלה בתעריפי הביטוח וכן שונתה רמת ביטוח ב' כך שבנוסף להקטנת ההשתתפות העצמית יוגדל גם הפיצוי המרבי לעוף. שיעור ההנחה בגין העדר תביעות יכול להגיע עד ל-40% למגדלים המבטחים ברצף בביטוח המורחב ולא תבעו בשנים האחרונות בקנט.

במסגרת ביטוח תרנגולי ההודו המועצה לענף הלול רכשה בקנט ביטוח בסיסי לכל מגדלי תרנגולי ההודו לפיטום ניתן לרכוש ביטוח מורחב ישירות בקנט, בו ניתן להגדיל את סכומי הפיצוי במקרה של נזק - כל זאת תמורת פרמיה לא גבוהה. תוכנית הביטוח מהווה כלי חשוב לניהול הסיכונים הקיימים בלולים, ומאפשרת למגדל הגנה טובה יותר למצבים בהם העופות עשויים להיפגע. שיעור ההנחה בגין העדר תביעות יכול להגיע עד ל-30% למגדלים המבטחים ברצף בביטוח המורחב ואשר לא הגישו תביעה בשנים האחרונות לקנט. במסגרת השינויים שהוכנסו לחוזה הביטוח השנה: הוגדרה מערכת הגנה מפני חום וחודדו תנאי ההשתתפות העצמית בנזק חום בו לא פעלה המערכת.

ביטוח נוסף אותו מציעה קנט הינו ביטוח עופות כנגד אש ופגיעה תאונתית בלולים. תוכנית ביטוח זו תוכננה ופותחה מתוך מודעות והכרה בצרכים הייחודיים של הלולנים. התכנית מציעה השלמה לביטוח הלול ונותנת כיסוי לתמותת עופות ולמבני הלול וציודם כתוצאה מאש ופגיעה תאונתית, העשויים לגרום לנזקים כספיים גבוהים למגדל כפי שנוכחנו בעבר. לביטוח זה יתרונות רבים הבאים להגן על השקעתו של המגדל, ובכלל זה סכומי פיצוי המותאמים למחירי השוק - תמורת פרמיה נמוכה, רשימת סיכונים מכוסים נרחבת ומקיפה ביותר ובחירה בין מסלולי השתתפות עצמית שונים המאפשרת התאמה טובה יותר של הביטוח לצרכים של כל מגדל.

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.