הדפס עמוד זה

עדכון הסכומים המותרים בניכוי משכר עובדים זרים בענף החקלאות בשנת 2021

21 ינו 2021
רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה את פירוט סכומי האגרות, הערבויות והניכויים המותרים, המעודכנים לשנת 2021, הכוללים, בין היתר, את הסכומים המרביים הניתנים לניכוי חודשי משכר עובדים זרים, בגין הוצאות מגורים והוצאות לדמי ביטוח רפואי, המוצאות על ידי המעסיק או שהמעסיק התחייב להוציאן.

בחוזר הסכומים המעודכנים לשנת 2021.

לחוזר ברית פיקוח

עודכן לאחרונה ב חמישי, 21 ינואר 2021 17:51

פריטים קשורים