יפוי כח מתמשך: "הזכות שלי להחליט על חיי" / מיכל האריס, עו"ד

23 ספט 2020 המחברת/ת:
מיכל האריס, עו"ד מיכל האריס, עו"ד

"ייפוי כוח מתמשך" הינו הסדר משפטי המהווה בשורה חדשה וחלופה ל"אפוטרופסות". הוא כלי עזר לאדם לתכנן את המשך חייו במסלול עצמאי וללא צורך בהתערבות בית המשפט.

ייפוי כח מתמשך גובר על מינוי אפוטרופוס. הוא נותן מענה לאדם ומסייע בידו, באמצעות מיופה כוחו ואיש אמונו, לנהל את ענייניו ובכך להגשים את מבוקשו מרגע בו לא ימצא כשיר עוד לעשות כן.

תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב–1962 (להלן: "התיקון לחוק/ החוק"), מגדיר מהו ייפוי כח מתמשך. על פי החוק, נתונה לאדם הזכות להחליט על חייו לפי צו רצונו ומצפונו ועל המדינה מוטלת החובה להבטיח כי רצונו של אדם לחיות את חייו על פי בחירתו האישית יכובד בכפוף להוראות ייפוי הכח המתמשך: באמצעות מיופה כח אחד או יותר, אשר מונה על ידו, לטפל בענייניו האישיים, הכלכליים והרפואיים&nbsp: (1).

התיקון לחוק מהווה בשורה חדשה. עד לתיקון לחוק לא היה מענה לאדם המבקש להבטיח את המשך חייו על פי בחירתו ולהחליט מה יהא עליו בעודו בחיים מרגע בו לא יוכל עוד להביע רצונו, או "להבין בדבר" (לשון החוק), כמו גם, לקבוע את זהות האדם אשר ינהל את ענייניו. אלה, נקבעו ע"י בית המשפט ודרשו את התערבותו.

זכותו של אדם להחליט בענייניו נחלקת לשלושה:

בחייו בהיותו כשיר, בחייו בהיותו לא כשיר לטפל בענייניו ובמותו. בחייו, בעודו כשיר לטפל בענייניו יוכל לנהלם על פי דין באין מפריע. בחייו, בהיותו לא כשיר - אם הותיר ייפוי כח מתמשך יוכל להבטיח קיום הוראותיו על פי בחירתו זו ללא התערבות בית המשפט. אם לא הותיר ייפוי כח מתמשך ניתן יהיה למנות לו אפוטרופוס לרכושו ולגופו בהתערבות בית המשפט. במותו של אדם, אם הותיר צוואה יזכה לממש אתרצונותיו כפי שנתן להם ביטוי בצוואתו, לא בלי הסתייגויות (2).

ייפוי כח מתמשך, מייתר את הצורך בפנייה לערכאות משפטיות, מקצר הליכים ומבטיח את מימוש הבחירה האישית.

למי זה מתאים: יחיד, בגיר מעל גיל 18, בעל כשירות משפטית, המעוניין לתכנן את המשך חייו באמצעות מיופה כח מטעמו אשר יקיים את הוראותיו ויטפל בענייניו ממועד בו לא ימצא כשיר לעשות כן בעצמו. (להלן: "הממנה").

ייפוי כח הוא כעין חוזה בין צדדים: מסמך משפטי מחייב, בין הממנה למיופה הכח ; יחיד/ חליפי או יותר, כולם ביחד או כל אחד לחוד. המסמך כולל הנחיות והוראות של הממנה בתחומי החיים השונים למיופי הכח האמונים על קיום ההוראות והגשמת רצונו של הממנה, ממועד בו ייפוי הכח ייכנס לתוקף. מיופה הכח ייתן הסכמתו בכתב למינוי לאחר שקיבל הסבר בדבר; משמעות מינויו, היקף סמכויותיו, אחריותו, ותוכנו של ייפוי הכח. מיופה הכח יחתום על טופס ויתור סודיות לצורך בדיקת כשירותו לשמש כמיופה כח על פי תנאי החוק. (להלן; "מיופה הכח").

מי מוסמך לערוך ייפוי כח מתמשך: עורך דין מורשה אשר הוסמך לערוך ייפוי כח מתמשך והרשום במאגר האפוטרופוס הכללי, בעל תעודת הסמכה כדין. עורך הדין מנוע לערוך את ייפוי הכח אם הוא בעל עניין אישי בייפוי הכח ו/או קרוב משפחתו של הממנה, על פי הקבוע בחוק.

מתן תוקף לייפוי הכח המתמשך: ייפוי הכח יופקד במשרד האפוטרופוס הכללי והוא יופעל בהתאם ובכפוף להוראות הממנה, הוא ייכנס לתוקף בהיות הממנה לא כשיר לדאוג לענייניו, על פי לשון החוק "לא מבין בדבר". תנאי לייפוי כח בעל תוקף הוא הפקדתו. אם הופקד יותר מיפוי כח אחד, יהא תוקף לאחרון מבינהם.

הממנה רשאי לבטל את ייפוי הכח המתמשך, על פי הוראתו, טרם הפעלתו. ייפוי כח פוקע במותו של הממנה.

האפוטרופוס הכללי ידאג לשלוח תזכורות לממנה בעניין ייפוי הכח, בדבר שינוי שחל בו ובדבר ביטולו. מיופה הכח ימסור הצהרתו לאפוטרופוס הכללי בדבר כניסת ייפוי הכח לתוקף. עם קבלת הודעתו ימציא האפוטרופוס הכללי למיופה הכח אישור חתום בציון תאריך הפקדתו ותאריך כניסת ייפוי הכח לתוקף.

לסיכום:

רק באמצעות ייפוי כח מתמשך יוכל אדם להבטיח את קיום בחירתו האישית והגשמת רצונותיו בהמשך חייו מרגע בו תאבד כשירותו.

אדם אשר לא הותיר בחייו ייפוי כח מתמשך מעביר את שיקול הדעת לידי בית המשפט להחליט בענייניו והוא תלוי ברצונם הטוב של יקיריו והאפוטרופוס שימונה לו לעשות זאת.

בצוואתו  יבטיח אדם כי רצונו יקוים חלף ייפוי הכח המתמשך ועובר לו גם במותו.

  1. מתן החלטה בעניינים רפואיים מחייבת אישור רופא או פסיכיאטר. 
  2. צוואה תקוים כלשונה וככתבה להוציא מקרים בהם ימצא בית המשפט כי יש מקום לשנותה ולהתאימה לנסיבות  בהתאם להתנגדויות שהוגשו בעניינה. ניסיון הכותבת מלמד כי לא תמיד ניתן להתייחס לצוואה כראה וקדש.
מיכל האריס, עו״ד

מיכל האריס (LLM במשפט ציבורי), עורכת דין מגשרת מוסמכת ליישוב סכסוכים, ייפוי כח מתמשך, רשומה במאגר האפוטרופוס הכללי. מתמחה במנהל מקרקעי ישראל, ובהתיישבות הכפרית.

טל: 052-6629677

מייל: mh.law10@gmail.com

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1549 החלטה 1553 החלטה 1583 החלטה 1585 החלטה 1591 החלטה 3738 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות השוואת תנאים מושבים וקיבוצים השכרת בתי מגורים התחשבנות מחדש התיישבות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חלופות הכנסה למשק המשפחתי חקלאות יחידה שניה ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים פטור ממכרז פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תובענה ייצוגית תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.