תוקפו של הסכם חכירה היסטורי תקף חרף העובדה כי לא הוארך, נדחתה טענה למלא הזכויות במשק, נקבע כי המשק הינו נכס עזבוני המתחלק בין יורשיו / מיכל האריס, עו"ד

מיכל האריס, עו"ד מיכל האריס, עו"ד

הסכם חכירה היסטורי אשר נחתם בראשית שנות ה-50 עם פיק"א תקף, כך קיבל פסק הדין תוקף בערכאת הערעור בבית המשפט המחוזי בהרכב של שלושה שופטים.

פסק הדין נצמד לתשתית משפטית מחייבת לפיה המנוח היה בעל זכויות חכירה במשק, זכויות ראשיות עצמאיות וברות הורשה, נקבע כי חרף העובדה שהתובע התגורר ועבד במשק זכותו לא עולה על זכותם של יתר היורשים בהיעדר מנגנון משפטי המקיים הסדר זה.

התובע טען כי כל חייו התגורר במשק עבד ופרנס את הוריו ומשפחתו, לטענתו זנח אביו את המשק והוא נכנס בנעליו, לכן זכאי להירשם כבעל זכויות בלעדי במשק.

התובע טען כי יש להשלים את החסר המשפטי בעובדות ובעדים שהציג בבית המשפט עוד טען התובע להסתמכות לפיה משבקשתו להקצאת נחלה על שמו נדחתה בטענה כי הינו "בן ממשך" במשק הוריו, יש לראות בו כבעל זכויות במשק הוריו. טענה זו נשענה על עדותו של א. בן מאיר מי ששימש כמנכ"ל משרד החקלאות באותן שנים. עוד נטען על ידי התובע כי ניתן לראות בזכותו כזכות

"בר רשות" מכח הסכמי משבצת היסטוריים. כל טענות התובע נדחו על הסף.

בית המשפט קבע באופן מובהק כי התובע יכול היה לזכות במלא הזכויות במשק באחת מהדרכים; העברת זכויות עוד בחיי האב או בדרך של הורשה בצוואה. משאלה לא נתקיימו הרי שמעמדו כמעמד יתר היורשים.

לדברי עוה"ד מיכל האריס אשר ייצגה את הנתבעות בשתי הערכאות; כל ניסיון לייצר תשתית משפטית יש מאין תוך ביטול זכויות קניין היסטוריות מהווה עיוות של כללי המשפט והצדק ולא ניתן להשלים חסר זה באמצעות המצאת עובדות ו/או עדים מגויסים.

בעידן הנחלה המהוונת בו זכות "בר רשות" הופכת אות מתה, לזכויות קניין במשק ניתן משנה תוקף, כל ניסיון להחליש זכות זו הוא ניסיון יורש לגזול את זכותם של יתר היורשים ולהתעשר על חשבונם.

מגמת הדינים והפסיקה מכירה בזכות "בר הרשות" כזכות עזבונית מקום בו לא שוכלל הסכם הקובע אחרת, כפוף למתווה לפיו; בהיעדר אישור הרשויות לרישום "בן ממשיך" ימנה בית המשפט את הבן היכול המסוגל ואף את הראוי והוא יפצה את יתר היורשים.

בית המשפט קבע כי לא ניתן לפגוע בזכות חכירה שהינה זכות הניתנת לרישום בפנקסי המקרקעין באמצעות זכות נחותה ממנה.

יוער כי ניסיון התובע בערכאת הערעור להישען על פסיקה לפיה בית המשפט אישר ביטול זכויות במקרים חריגים של זניחת המשק הינו ניסיון מסוכן אשר עלול להתהפך כבומרנג ולהוות חרב פיפיות נגד מוסד ההתיישבות אשר פועל שנים רבות להכרה בזכויות הקניין ההיסטוריות של בעלי

הנחלות. עוה"ד מיכל האריס ייצגה את הנתבעות בבית משפט לענייני משפחה ובערכאת הערעור במחוזי. עוה"ד איקו פרי ייצג את התובע.

מיכל האריס, עו״ד

מיכל האריס (LLM במשפט ציבורי), עורכת דין מגשרת מוסמכת ליישוב סכסוכים, ייפוי כח מתמשך, רשומה במאגר האפוטרופוס הכללי. מתמחה במנהל מקרקעי ישראל, ובהתיישבות הכפרית.

טל: 052-6629677

מייל: mh.law10@gmail.com

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.