משרד החקלאות: פתיחת מכסות ייבוא הביצים הייתה מידתית ובזכותה ענינו על הצורך של אזרחי מדינת ישראל ומנענו מחסור בביצים

02 יונ 2022 המחברת/ת:

במסגרת עתירה שהגיש ארגון מגדלי עופות, משרד החקלאות משיב: מכסות הייבוא הן הכלי העומד בידי המשרד על מנת למנוע מחסור בשוק המקומי, השליטה בכלי זה צריכה להיות באופן בלעדי בידי משרד החקלאות. במיוחד בשעה שמתוך למעלה מ-700 מיליון ביצים שנקבעו כתוספת השנה בתקנות המועצה לענף הלול, חולקו עד לרגע זה רק 29 מיליון ביצים (פחות מ-5%) • משרד החקלאות ממשיך לעקוב אחר מצב השוק ופועל באופן מתמיד על מנת למנוע כל מחסור בביצים לצרכן

שר החקלאות ופיתוח הכפר, עודד פורר: "אני פה כדי לשרת ציבור שלם המונה למעלה מ-9 מיליון אזרחים. ביטחון המזון של אזרחי ישראל הוא בראש מעייני. המשרד בראשותי נדרש לנהל סיכונים של מלאי מזון מספק, מידי יום. החלטה על ייבוא ביצים כאשר ישנו צורך כזה, מתקבלת בכובד ראש, על ידי גורמי המקצוע במשרדי, מתוך ראיית מכלול השיקולים. התערבות של גורמים זרים שמבקשים לבטל את ההחלטות המנהליות שהתקבלו - אינה מקובלת"

עוד הוסיף פורר: "הדבר הנכון בעת הזו הוא להיאבק על שיפור פני ענף הלול, בד בבד עם דאגה שמלאי המזון בארץ לא ייפגע בשל תשתית לקויה של לולים, והיעדר עמידה של לולים בתנאים הנדרשים. ככל שיהיה צפי למחסור בביצים, ולו הקטן ביותר, אדאג לספק צורך זה עבור כלל אזרחי המדינה, גם אם זה לא מוצא חן בעיני קבוצת לוביסטים כזו או אחרת."

במסגרת עתירה שהגיש ארגון מגדלי עופות נגד המדינה, התבקש בית המשפט להורות למשרד החקלאות לבטל את הרישיונות לייבוא ביצים שנתן בחודש אפריל, למנוע מתן רישיונות ייבוא נוספים, ואף למנוע מיבואנים שקיבלו רישיונות ייבוא לממש אותם.

המדינה השיבה כי מכסות הייבוא הן הכלי העומד בידי משרד החקלאות על מנת למנוע מחסור בשוק המקומי. ולראייה כמות הביצים שהועמדה לרשות הציבור הצרכנים בתקופה האחרונה ענתה על הביקוש. כל זאת על אף העלייה בצריכת הביצים, ולמרות שפעת העופות שהעלימה בן לילה מהשוק למעלה מ-600 אלף מטילות, וכן האיגרת של מנהל השירותים הווטרינריים אשר סיפקה (החל מתאריך 1.3.22) היתרי אכלוס אך ורק ללולים העומדים בתנאים הסניטריים אותם דורש המשרד. עוד הוסיפה המדינה, כי השליטה בכלי זה צריכה להיות באופן בלעדי בידי משרד החקלאות, במיוחד בשעה שמתוך למעלה מ-700 מיליון ביצים שנקבעו כתוספת השנה בתקנות המועצה לענף הלול, חולקו עד לרגע זה רק 29 מיליון ביצים (פחות מ-5%).

עוד טענה המדינה בכתב התגובה שהוגש לבג"צ, כי החלטת המשרד לפתוח מכסה לייבוא בפטור ממכס של 300 מיליון ביצים בראשית אפריל התבססה על סמך הערכת סיכונים, במצב של אי וודאות עובדתית, לנוכח כל האירועים שאירעו בשנה האחרונה, ומתוך הבנה שיש להבטיח גמישות מקסימאלית בחלוקת מכסות, תוך ניטור מתמיד של הביקוש המקומי אל מול ההיצע.

כמו כן, בנימוקי המדינה נמסר כי ניהול המחסור לקח גם בחשבון את הצפי למחסור בביצים בעתיד הקרוב, בשל כל האירועים שהוזכרו, לרבות איגרת השירותים הווטרינריים שנכנסה לפועל, שפעת העופות שעדיין נמשכת במדינות רבות בעולם, ומאיימת יום יום לחדור שוב אל ישראל ולהביא למחסור הן בישראל והן בעולם בביצים, וכן לנוכח העובדה כי הקצאת מכסת הייבוא הקודמת לראשית שנת 2022 מומשה כמעט במלואה.

לכך יש להוסיף את העובדה כי מרגע פרסום ההודעה על המכסה והקצאת רישיון מכוחה, ועד לייבוא בפועל יש תהליך ארוך. בנוסף, מכסת הייבוא המחלוקת היא אישית, ולכן כאשר מכסה שניתנה ליבואן אינה מנוצלת מאיזושהי סיבה, היא "מתבזבזת" ולא חוזרת למאגר המכסות.

במשרד מבהירים כי ההקצאה בסך 300 מיליון ביצים, תיעשה לאורך המשך שנת 2022,  על סמך תנאי הגידול המקומי, בפעימות ובהתבסס על הערכות עדכניות ועיתיות בעת מתן הרישיונות מעת לעת, תוך השארת אפשרות תגובה מהירה למחסור צפוי, ותוך שימת דגש על בטחון המזון של אזרחי ישראל.רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.