הדפס עמוד זה

המדריך המקוצר לרישום מגרש ונכס בלשכת רישום מקרקעין (טאבו) / מתן חביביאן, עו״ד

02 מאי 2021 המחברת/ת:
מתן חביביאן, עו״ד מתן חביביאן, עו״ד

אדם הרוכש מגרש או כל נכס אחר מחויב לפי החוק ברישומו בלשכת רישום מקרקעין (הטאבו) העסקה מסתיימת אך ורק לאחר רישום הנכס בטאבו. ככלל במגרשים במושבים תתקבל דרישה מרשות מקרעי ישראל לרישום הזכויות בלשכת רישום מקרקעין ועל בעליו לבצע זאת תוך תקופת זמן אשר תוקצב לו בדרישת הרשות. הבקשה לרישום הנכס מתבצעת על ידי בעליו או על ידי עו"ד מייצג.

פעולת רישום הנכס בטאבו בעצם מבטיחה את זכויות הרוכש בנכס ונותנת לו זכות קניינית וודאות משפטית בנכס וכך בעצם הופך הרוכש לבעליו של הנכס, כל עוד הנכס לא נרשם בטאבו בעליו יחזיק אך ורק בזכות חוזית (זכות פחותה מזכות קניינית).

משמעות הרישום הוא כי  הבעלות בנכס היא של בעל הנכס בלבד, והוא יכול לעשות כרצונו, בכפוף למגבלת החוק. כמו כן, פעולת הרישום תשביח את ערך הנכס, שכן כל פעולה בנכס כגון העברת זכויות תתבצע ביתר קלות ובעלויות נמוכות יותר שכן לבעלי מקצוע יהיה קל יותר לתת שירות לנכס אשר נרשם בטאבו. דוגמא נוספת ליתרון שמעניק הרישום הוא בלקיחת משכנתא, כאשר אדם בעל מגרש או נכס אחר יבקש משכנתא מהבנק,  לבנק יהיה קל יותר לאשר את הבקשה כיוון שתהיה לו בטוחה מוצקה יותר וודאות באשר לבעליו של הנכס. כמו כן, הדבר עשוי להוזיל את ההחזר המשכנתא והריביות עקב כך שלבנק יש וודאות גדולה יותר באשר למצבו המשפטי של הנכס.

ככלל יצטרך בעל הנכס לאסוף מספר מסמכים ממספר רשויות בין היתר אישור מהעיירה ומהוועדה מקומית אימותיי חתימה לשטר שכירות מול עורך דין ובהם פרטי הנכס כפי שירשם בטאבו ותשלומי אגרות.

 אורך תהליך הרישום יכול להשתנות בתנאים ובגורמים שונים, אך ככל וישנה פרצלציה בקרקע ואין חובות על הנכס יוכל הרישום להתבצע תוך זמן קצר יחסית  ובעליו יוכלו לקבל את הבעלות בנכס וליהנות מכל היתרונות הגלומים בכך.

לפיכך כל בעל רוכש או בעל נכס צריך לוודא כי הנכס אשר הוא רוכש רשום בלשכת רישום מקרקעין במידה ולא עליו לפעול לכך שיוכל לרשום אותו כך שיבטיח את זכויותיו בנכס.

מתן חביביאן, עו״ד

משרד עורכי דין מתן חביביאן מתמחה בעסקאות בנדל"ן ובמגזר הכפרי.

www.digital-law.co.il matanhav@gmail.com

עודכן לאחרונה על ידי מתן חביביאן, עו״ד