הדפס עמוד זה

רשמים מיום עיון בנושא משקי עזר לאור החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1521

05 יול 2018

ביום ג׳ 03/07/18 התקיים ביוזמת האיחוד החקלאי יום עיון בנושא ״משקי עזר״ לאור החלטה עדכנית של מועצת מקרקעי ישראל מחד והחלטת המועצה הארצית לתכנון שמאפשרת עקרונית למי שטרם פיצל משק עזר לפצל וזאת מעבר למכסת תמא 35.

בכנס הציגו עו״ד גלית ויטנברג מנהלת האגף לשימושים חקלאים ברמ״י, עו״ד נועם עופר, השמאי-גיאוגרף דודי בריל, השמאי יומיק שמר ורו״ח ארנון קרן.

מצורפים מצגת של השמאי יומיק (יום טוב שמר), הפוסט של דודו קוכמן, מזכ״ל האיחוד החקלאי הכולל מספר קטעי וידאו מן האירוע

פריטים קשורים