הדפס עמוד זה

החלטת מועצה 1523 / מתן חביביאן, עו״ד

מתן חביביאן, עו״ד מתן חביביאן, עו״ד

לאחרונה התקבלה במועצת מקרקעי ישראל החלטה 1523 אשר מעדכנת את החלטה 1464. החלטה זו טומנת בחובה הזדמנויות חדשות ואפשרויות חדשות בפני בעלי הנחלות במגזר החקלאי. ההחלטה מאפשרת לבעל נחלה להסדיר את נושא זכויות הבעלות בקרקע בחלקת המגורים (חלקה א' ) של הנחלה, עד 2.5 דונם ולהפוך מבר רשות לחוכר לדורות ובכך יוכל בעל הנחלה לעגן את זכויותיו בקרקע, המשמעות לכך היא, שבחלקת המגורים לא יחולו ההוראות הקיימות כיום בדבר השבת קרקע לרשות בעת שנוי יעודה. כמו כן, בכניסה להסדר תעמוד בפני בעל הנחלה האפשרות לפיצול מגרשים משטח הנחלה ורישומם בטאבו ואף להעביר בהם את הזכויות לכל מי שיחפוץ. נוסף לכל אלו יוכל בעל הנחלה ליהנות מזכויות בניה מוגדלות ואפשרות לפעילות לא חקלאית עד 500 מ"ר בחלקת המגורים.

רשות מקרקעי ישראל התנתה את הכניסה להסדר במספר קריטריונים:

  • תנאי סף כללי הינו חובת עיבוד הנחלה ברציפות, לאורך כל תקופת החכירה, בין אם מצטרפים להסדר ובין אם לא.
  • הסדרת ותשלום בגין השימושים החורגים וחריגות הבניה ותשלום עבורם.
  • הכנת תכנית לצורך רישום חלקה א' בספרי מרשם המקרקעין (טאבו) כיחידת רישום נפרדת או הצגת הזמנת ביצוע תצ"ר פרטנית לחוכר או כללית למושב.
  • עמידת האגודה בדרישת תמ"א 35 לגבי כמות יחידות הדיור בישוב כפי שעודכנה בהחלטת המועצה הארצית לתכנון ולבניה מיום 12.2015 אם כי על פי ההחלטה כבר לא צריך את אישור האגודה
  •  תשלום של 3.75% משווי חלקת המגורים לזכויות של 375 מ"ר ללא פיתוח ובתוספת מע"מ.

עם ההצטרפות להסדר ותשלום 3.75% תבוטל הדרישה לרצף בין דורי בבניית יחידות דיור לחוכר ולקרובו, מימוש היקף הבניה הבסיסי בשטח של עד 375 מ"ר יכול  להבנות  במספר יחידות על פי התב"ע שתהיה תקפה ובאישור האגודה, ניתן לפצל מגרש תמורת השלמת התשלום   ל33%, כלומר לשלם עוד 29.25% משווי המגרש המפוצל ותשלום נוסף של 33% מערך הזכויות הפוטנציאליות שמעל ל 160 מ"ר הבסיסיים על המגרש המפוצל יקבל החוכר חוזה חכירה מהוון ויוכל למכרו ו/או לפצלו ולתת אותו לכל מי שיחפוץ.

חריג לתשלום זה הינם המושבים שבעוטף עזה, שפטורים לעת עתה מתשלום זה (29.25%) ונהנים מהטבה משמעותית בעת ההצטרפות להסדר ויכולים לבצע את הפיצול  ולשלם רק בעבור תשלום דמי הכניסה להסדר-3.75% מערך הקרקע .

כמו כן, יחולו הנחות אזורי עדיפות לאומית א' שידרשו לתשלום בסך 13.71% מערך הקרקע ואזור עדיפות ב' בסך 20.14% מערך הקרקע.

יש לציין כי בהתאם להחלטה, במקרה בו בעל הנחלה ירצה לעביר זכויות, תחיל עליו רמ"י את ההחלטה והוא יידרש, כתנאי להעברת הזכויות, לשלם לרמ"י דמי רכישה עבור מלוא הזכויות למגורים בחלקת המגורים בשיעור של 33% משווי הקרקע של חלקת המגורים.

לסיכום, נראה כי להחלטה זו תביא לשינוי משמעותי למתיישבים והאפשרויות החדשות העומדות בפניהם בדבר בניית בתי מגורים נוספים בשטח הנחלה, דבר שיביא לשינויים במבנה הקהילתי והארגוני של המושב בעקבות קליטת מתיישבים חדשים שיגדילו בצורה משמעותית את אוכלוסיית המושב. כמו כן אפשרויות התעסוקה החדשות במושב יכול ויביאו לפיתוח מואץ בפן התעסוקתי והכלכלי ובפרט במושבי הדרום בהם אפשרויות התעסוקה מצומצמות ביחס לאזור המרכז.

 

מתן חביביאן, עו״ד

משרד עורכי דין מתן חביביאן מתמחה בעסקאות בנדל"ן ובמגזר הכפרי.

www.digital-law.co.il matanhav@gmail.com

עודכן לאחרונה על ידי מתן חביביאן, עו״ד

פריטים קשורים