הדפס עמוד זה

משרד החקלאות ופיתוח הכפר - ביצוע תקציב 2021: שפל חדש - הנמוך ביותר ב שש השנים האחרונות / רון רוגין, עו״ד

24 יול 2022
רון רוגין, עו״ד רון רוגין, עו״ד

(1) ביצוע בפועל של תקציב משרד החקלאות ופיתוח הכפר בשנת 2021 היה הנמוך ביותר בשש השנים האחרונות כמפורט כאן -

  • 2016 - ביצוע 1,679 מ ₪
  • 2017 - ביצוע 1,891 מ ₪
  • 2018 - ביצוע 1,916 מ ₪
  • 2019 - ביצוע 1,828 מ ₪
  • 2020 - ביצוע 1,976 מ ₪

(2) והנה, בשנת 2021 חלה ירידה תלולה בביצוע התקציב ל 1,642 מ ₪ בלבד; כמובן, לא חלה ירידה בסעיפי השכר; הירידה חלה בסעיפים המהותיים עליהם מופקד משרד החקלאות ופיתוח הכפר - פיתוח חקלאות ישראל; ביסוס ההתיישבות; הנהגת מדיניות בטחון מזון וכדומה.

(3) בולט מאוד - לרעה - משרד החקלאות ופיתוח הכפר בשיעור ביצוע נמוך במיוחד אל מול התקציב המאושר: 73.2% בלבד.

התקציב ברוטו עמד על 2,097.4 מ ₪ והביצוע על 1,518.9 מ ₪; כתוצאה מכך נותר תקציב לא מנוצל של 556.5 מ ₪.

כמובן, בהתחייבויות השכר והשוטפות הביצוע עמד על למעלה מ 96% [480 מ ₪].

(4) מספר דוגמאות לסיבור האוזן:

תקציב תמיכות בחקלאות עקב משבר הקורונה.

התקציב המאושר - 115.3 מ׳ ₪

ביצוע - 33% בלבד(!): 38.0 מ ₪

פריטים קשורים