תנועות ההתיישבות בביקורת חריפה על החלטותיה הצפויות של מועצת מקרקעי ישראל היום - לא תואמת החלטות ממשלה

לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתתקיים השבוע (ב 9.9 ), העביר דודו קוכמן, מזכל תנועת האיחוד החקלאי לשר השיכון את עמדת תנועות ההתיישבות בנוגע להצעות ההחלטה שעל הפרק.

ביחס לתכנית מחיר מטרה מבקשות תנועות ההתיישבות לקבוע במקביל העברת חלף היטל השבחה על סכום ההנחה הניתנת בישובי קווי העימות ואזורי העדיפות או להעביר ההחלטה לועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל.

ביחס להעדפת בני המקום בישובי מיעוטים, מבקשות התנועות בנייר העמדה שהועבר לשר השיכון כי המדיניות תונהג בכל ישוב שעונה על הגדרה זו ולא רק לישובי בני מיעוטים אלא גם לישובים קהילתיים לדוגמא.

התנועות הקיבוץ הדתי, תנועת העובד הציוני, התנועה הקיבוצית, ישובי פא"י, עמותת אדמתי מרכז השלטון האזורי והאיחוד החקלאי, מבקשות לבטל את הכרסום המשמעותי בפיצויים לחקלאים בעת השבת קרקע שקבוע בחוק הותמל זאת לאור החלטת הממשלה לאמץ את המלצות הצוות הבין משרדי הובילה לכינוס הצוות הבין משרדי ובשיתוף מנהלת האגף החקלאי בשל צורך בשחרור דחוף של קרקעות ולהמליץ על תמריצים שיביאו לשחרור מהיר של קרקעות הנדרשות למדינה.

בנוגע למתקני אגירת אנרגיה מציין קוכמן כי תיקון קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל באופן המוצע יוביל לפגיעה קשה באפשרויות אגירת האנרגיה במדינת ישראל ומנוגד למדיניות הממשלה לעודד הקמת מתקני ארגיה ירוקה. לדבריו, בהתאם להצעת התיקון ובניגוד לכל מיזמי יצור החשמל והאנרגיות המתחדשות, לעניין מתקני אגירה שטח מתקני האגירה יספרו במלואם במניין שטחי התעסוקה של הישוב החקלאי.

במקום לעודד יצירת פתרונות לאנרגיה חלופית, זאת כפי שהחליטה הממשלה שעד שנת 2030 ישתמשו אזרחי ישראל בלא פחות מ-30% מהאנרגיה באנרגיה ירוקה, באה ההצעה של מועצת מקרקעי ישראל לדכא אפשרות.

לדוגמא: פרויקט בשטח של כ-30 דונם יפחית ב-50% את שטחי התעסוקה של ישוב המחזיק במכסה של 60 דונם לתעסוקה (ישובים שאינם באזורי עדיפות או קו עימות) כאשר אילו היה מדובר במיזם יצור חשמל מאנרגיות מתחדשות הוא היה מפחית רק 3 דונמים ממכסת שטחי התעסוקה של הישוב החקלאי.

המשמעות היא כי במרבית אם לא בכל הישובים המחזיקים במכסת שטחי תעסוקה של 60 דונם בודאות לא ניתן יהיה לקדם פרויקטים של אגירה, ובאופן שיוביל לפגיעה קשה במימוש יעדי הממשלה ומשרד האנרגיה לשנת 2030. ספק גם אם בישובים המחזיקים במכסת דונמים גדולה יותר (אזורי קו עימות ועדיפות) ניתן יהיה לקדם מיזמי אגירה בשים לב לפגיעה במכסת שטחי התעסוקה.

במכתב שנשלח ליו"ר מועצת מקרקעי ישראל, השר אלקין מועלית טענה חוזרת שאף הועלתה בדו"ח מבקר המדינה שהזמנות לישיבות המועצה כולל חומרי רקע רבים מגיעים בסמוך למועד הישיבה ולא נותנים אפשרות לבעלי עניין להגיב עליהם וגם לא מאפשרים בזמן הקצר לחברי המועצה להתעמק בהשלכות של כל נושא. כמו כן הועלה במכתב הדו"ח האחרון והקשה של מבקר המדינה על השירות לציבור של רשות מקרקעי ישראל שהינו תאגיד מונופוליסטי ואשר נדרש לשיפור ניכר.

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.