מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע עמדתו בדבר הכוונה לקבוע כללי המים

02 אוק 2022
רשות המים רשות המים

מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע עמדתו בדבר הכוונה לקבוע כללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב), תשפ"ג – 2022 לעניין הקצאות מים למטרות צריכה שונות לשנת רישוי 2023.

בישיבתה מיום 29.9.2022 דנה מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב בטיוטת כללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב), תשפ"ג – 2022 ואישרה את פרסומה לשמיעת עמדות הציבור.

ניתן לעיין בטיוטות הכללים באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים ולביוב, בעמוד מועצת הרשות בכתובת www.water.gov.il (לשונית "כללים לשמיעת עמדות הציבור").

הציבור מוזמן להביא בפני מועצת הרשות את עמדתו בנוגע לטיוטת הכללים בכתב בלבד באמצעות פקס שמספרו 03-7608000 או בדוא"ל לכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

על העמדות להגיע למזכירות המועצה לא יאוחר מיום ג' ה-6.12.2022 בשעה 12:00

מוצע לשולח לוודא קבלת עמדתו עד המועד האמור בטלפון שמספרו: 074-7677600/5.

רשות המים תקיים מפגש הסבר מלווה לטיוטת הכללים לצורך מענה על שאלות. מפגש זה נועד למטרת הסבר בלבד ואינו מחליף הגשת עמדה בכתב במסגרת ההליך. המפגש יתקיים במתכונת מקוונת ב-ZOOM ב-24.10.2022 בין השעות 12:00-13:00. לכל המעוניין להשתתף יש להתחבר

לפי פרטי הקישור כלהלן:

https://zoom.us/j/?94867849871pwd=QkpoaDFycHpzK3FGV0UxVVN0aDhYdz09

Meeting ID:9871 6784 948 Passcode:624074

המגיש יציין בפתח נייר העמדה את מי הוא מייצג. רשות המים תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, להזמין חלק ממגישי העמדות להציג את עמדתם בפני הצוות המקצועי ברשות המים או בפני מליאת המועצה.

רשות המים רשאית להשתמש בתוכן המסמכים שיוגשו לה במסגרת הליך זה לצורך גיבוש עמדתה, לפני הגשתה לאישור המועצה, וכן לפרסמם באתר האינטרנט של הרשות. יובהר, כי עצם הגשת מסמך העמדה כתגובה לפניה זו מהווה הסכמה לפרסום, כאמור.

מזכירות המועצה

פורסם באתר האינטרנט של הרשות ב-2 באוקטובר 2022

לפרסום הרשמי (קובץ pdf)

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.