הדפס עמוד זה

דיווח על מכסות מים לחקלאות

03 מאי 2022

מכסות מים לחקלאות לשנת 2022 הועברו לאגודתכם ע"י רשות המים לפני חג הפסח.

בחוזר הקודם שנשלח לאגודתכם ביום 6.4.2022 הודעתי לבדוק נכונות ההקצאות.

דיווחים שנתיים כספיים לרשות המים

בהתאם לכללי המים כל ספק מים חייב להגיש דו"ח כספי על כלל הפעילות בשנת 2021 וזאת עד ליום 30 באפריל 2022.

הדיווח נעשה דרך אתר רשות המים בטופס מקוון (הקלק/י לקישור).

מציע לכל הספקים והמפיקים בעלי הרישיונות  להגיש את הדוחות במועד מכיוון שלאחרונה רשות המים מאימת בסנקציות על אי הגשה.

עודכן לאחרונה ב שלישי, 03 מאי 2022 18:41