הדפס עמוד זה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב - אפריל 2022 (תקציר)

28 אפר 2022

בחוזר עדכונים בדבר:

  • - הקצאות מים לשנת 2022
  • - בירור מחלוקות בעניין חיוב דמי מים
  • - דיווחים כספיים שנתיים על פעילות המים

לצפיה בחוזר