הדפס עמוד זה

נוהל טכנולוגיות חדשות ומיכון חוסך כח אדם – תוספת מיכון מאושר לרשימה בנספח 7 לנוהל – עדכון מס' 2

בהמשך לנוהל מיכון וטכנולוגיות חדשות, אשר פורסם בתאריך 12/10/2021, רצ"ב תוספת מכונות לרשימה בנספח 7 לנוהל – עדכון מס' 2.