הדפס עמוד זה

חידושים בתכנת המתאר הארצית לאישור מתקנים פוטו-וולטאיים (תמ"א 10/ד/10)/ דודו קוכמן, עו״ד

דודו קוכמן, עו״ד דודו קוכמן, עו״ד

דו-שימוש בקרקע חקלאית לייצור חשמל פוטו-וולטאי / פרופ‘ גרשון גרוסמן נעמה שפירא (מאתר מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית)

בימים אלה עודכנה תכנית המתאר הארצית לאישור מתקנים פוטו וולטאיים וזאת בין היתר כדי לממש את החלטת הממשלה מס' 4450 מיום 29/1/2019 לפיה עד שנת 2020 10% מיצור החשמל יופק מאנרגיות מתחדשות.   מדובר בהמשכה של החלטת ממשלה מס' 542 מיום 20/9/2015 לפי עד שנת 2030, 30% מיצור החשמל יופק מאנרגיות מתחדשות.

בתיקון המוצע יתאפשר לאשר היתרים למתקנים פוטו וולטאים בשימוש כפול בשימוש הייעודי ושימושי קרקע נוספים על הקבוע בתכנית הראשית כמו שטחים כלואים על מחלפים, על גבי מיגון אקוסטי, קירות תמך, קירוי בתי עלמין ועוד.

על פי המדיניות החדשה יורחבו השימושים במקומות שונים ובהם ניצול מירבי של שימושים קיימים בקרקע כפי שצוין תוך צמצום היקף השטחים למתקנים המוקמים על קרקע חקלאית.

בנוסף, התכנית המעודכנת מאפשרת הקמת מתקני אגירת אנרגיה בשימוש מותר בתחומי תכניות למתקנים פוטו וולטאים שאושרו (מצורפת רשימה) ואשר לא כללו את זכויות הבניה הנדרשות לשם הקמתם של מתקני האגירה.

בין השינויים בתכנית שעודכנה נכללת האפשרות להקמתם של מתקנים פוטו וולטאים במקומות הבאים:.

  • קירוי של עד 15% משטח גגות חממה בכפוף לאישור משרד החקלאות. הכוונה שדו השימוש לא יפגע בשימוש החקלאי ואולי אף יתרום לו.
  • קירוי של שצ"פ (שטח ציבורי פתוח)
  • הקמה על חזיתות מבנים.
  • קירוי מאגרים וברכות דגים.
  • קירוי שטחים כלואים ו/או קירות מיגון אקוסטי.
  • הגדלת אחוזי הבניה לקירוי על חניונים (קירוי מלא במקום 50%)
  • כללים לקירוי מטמנות.
  • כללים לקירוי בתי עלמין.

יש להזכיר כי בנוסף לשינויים שעיקריהם פורטו, קיימים בישובים שטחים רבים למימוש הפוטנציאל הכלכלי על גגות, הן על מבני ציבור והן על גגות של מבנים חקלאים שאושרו על פי חוק.

לא זאת אף זאת, משרד האנרגיה ומשרד החקלאות בוחנים בימים אלה פיילוט של דו שימוש בקרקע חקלאית ואף פרסמו קול קורא להגשת הצעות שיכללו שימוש חקלאי עם הקמת מתקנים של אנרגיה סולארית וגם בתחום זה צפויים עוד התפתחויות.

עדכון התכנית פותח בפני אגודות חקלאיות וכן בפני חברי אגודות חקלאיות אפשרויות רבות.

לצורך מימוש הפוטנציאל, חשוב להיוועץ רק עם אנשי מקצוע בתחום ולבחון את ההצעות בליווי מקצועי משפטי.

עומדים לרשותכם בכל שאלה והבהרה.

דודו קוכמן, עו״ד

מזכ"ל תנועת כפרי האיחוד החקלאי.

עורך דין בעל תואר שני L.L.M במשפטים. אוניברסיטת בר אילן.

טל: 03-5620621

פקס: 03-5622353

דוא״ל: dudu@ihaklai.org.il

עודכן לאחרונה על ידי דודו קוכמן, עו״ד

פריטים קשורים