דודו קוכמן, עו״ד דודו קוכמן, עו״ד

לאחר שנים רבות של ניסוי וטעייה מאז קבלת החלטת מועצת מקרקעי ישראל 979 במרס 2007, הודיעה רשות מקרקעי ישראל שהחל מה-1/4/18 על הפעלה מלאה ליישום החלטות מועצת מקרקעי ישראל בעניין היוון זכויות המגורים בנחלות.

ככל שהדבר נוגע למשק המשפחתי (מושבי עובדים וכפרים שיתופיים) מדובר בהחלטת מועצה 1523 או כל החלטה אחרת שתחליף אותה.

בד בבד תחל הפעלה מלאה של החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1528, המתייחסת למשק השיתופי (קיבוצים ומושבים שיתופיים).

הודעת רשות מקרקעי ישראל 11 שנים מאז אישור ההחלטה המקורית מדברת בעד עצמה ומעוררת שאלות רבות על סדרי העדיפויות ועל ההפליה המתמדת של בעלי זכויות בנחלה.

הדבר מקומם שכן בעוד החלטות במגזר העירוני זוכות להעדפות בטיפול ולהטבות מפליגות,  יישום החלטת מדיניות שנקבעה במועצת מקרקעי ישראל ואשר נוגעת למגורי אזרחים במרחב הכפרי לא רק שאינה זוכה להעדפה מתקנת, נהפוך הוא שכן יישומה המלא נקבע כאמור רק לאחר למעלה מעשור.

חשוב לציין כי ההחלטה המקורית (979) באה לתקן מצב לא תקין ומפלה שבהם בעלי זכויות במגורים הופלו לרעה לעומת בעלי זכויות למגורים אחרים וזאת רק בשל היותם של המגורים חלק מהנחלה ולכן אף נקבע בהחלטה שהיא באה "לעגן את זכויות המגורים בנחלה"

מבחינה כלכלית העיכוב ביישום ההחלטה גרם לפגיעה קשה שכן ערכו השמאי של נכס מהוון בשנת 2007 שונה לחלוטין מערכו היום ויש רבים החוששים שבאזורי הביקוש מימוש היוון זכויות המגורים ייעשה רק בידי מעטים בעלי ממון.

בעלי זכויות בנחלות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים רשאים על פי הודעת רשות מקרקעי ישראל להגיש בקשת הצטרפות לכל אחד מהמסלולים שנקבעו בהחלטה לצוות חוזים לדורות במחוז שאליו משויך הישוב בטפסים שהוכנו למטרה זו.

יש להדגיש כי להחלטה משמעויות כלכליות הנוגעת לקבוצה של בעלי זכויות בנחלות שביצעו את הפעולות הבאות לאחר יום 9/6/11 (מועד החלטת בג"ץ): תשלום בגין תוספת בניה מעבר ל-160 מ"ר הראשונים, פיצול מגרש מהנחלה ו/או חתימת הסכם להעברת זכויות בנחלה בתמורה אחרי מועד החלטת בג"ץ.

בעלי זכויות אלו רשאים ממועד זה ועד יום 9/3/19 לבקש כי תתבצע התחשבנות בגין התשלומים ששולמו לרשות, כך שכל הכסף ששולם יילקח בחשבון לצורך תשלום דמי רכישה להיוון זכויות המגורים בנחלה ולא רק חלקו.

יש לציין כי על המועד שנקבע, מועד החלטת הבג"ץ הוגשו עתירות בטענה שמועד ההחלטה צריך להיות מיום אישור החלטת מועצה 979 ביום 27/3/07 ולא כפי שנקבע בהחלטת המועצה ואף אושרה בקשה לדיון נוסף בסוגיה זו בבית המשפט העליון.

לעת עתה, טוב יעשו בעלי הזכויות שעומדים בתנאי החלטה 1523 ויזדרזו לפעול למיצויי זכויותיהם ברשות מקרקעי ישראל שכן על פי ההחלטה למיצוי הזכויות יש תפוגת זמן של פחות משנה אחת שכדאי לנצלה.

יש לזכור כי החלטות המועצה מטיבות מאוד עם אזורי הגבול הישובים המוגדרים כ"קו עימות" והם למעשה נדרשים לשלם רק 3.75% מהתשלום בגין זכויות בניה של 375 מ"ר ויישובי עוטף עזה אף מקבלים הנחה נוספת ונדרשים לתשלום רק בגין 215 מ"ר (עקב קבלת פטור מתשלום דמי חכירה עבור יחידת מגורים אחת של 160 מ"ר.

לסיום, מומלץ לכל בעל זכויות בנחלה לבדוק את מיצוי הזכויות שלו בנחלה במידה והוא עומד בתנאי הסף הנדרש הקבועים בהחלטות המועצה וטוב אם יעשה זאת בהקדם.

טופס התעניינות ביישום החלטה 1523

שם*
יש להזין שם פרטי ושם משפחה

יישוב*
יש לציין יישוב מגורים

דוא״ל*
כתובת הדוא״ל אינה תקינה

טלפון*
נא הזן/י מספר טלפון בו ניתן להגיע אליך

פנייה*
נא לציין את פרטי הפניה

דודו קוכמן, עו״ד

מזכ"ל תנועת כפרי האיחוד החקלאי.

עורך דין בעל תואר שני L.L.M במשפטים. אוניברסיטת בר אילן.

טל: 03-5620621

פקס: 03-5622353

דוא״ל: dudu@ihaklai.org.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1549 החלטה 1553 החלטה 1580 החלטה 1591 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חלופות הכנסה למשק המשפחתי חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים פטור ממכרז פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות התחרות רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.