הודעות

רצ"ב מחירי המים המעודכנים כפי שפורסמו באתר רשות המים. השינויים הם בהתאם לסל המדדים שמורכב מ: מדד המחירים לצרכן, מדד השכר הציבורי מדד תעריפי החשמל. מים ביתיים עלייה במחירי הקנייה כמות מוכרת 21% מעל המוכרת 3.2%. עליה מזערית במחירי השפד"ן מ -1.416 ל- 1.43 ₪ בהתאם למתווה המוסכם עם רשות המים. מים לגינון עליה של 4.1% במחירי הקנייה ממקורות. להזכירכם רק אגודות שיש להם אישור מרשות המים יכולים למכור מים לגינון במחיר מופחת. תנאי נוסף שהאגודה גובה מחבריה את מחירי המים המירביים לפי תקנות רשות המים. בכל מקרה אין לגבות מצרכני המים הביתיים יותר ממחירי התקנות כולל מע"מ כפי שפורסמו.
התייקרות זו באה בהמשך לעליית מחירי הגרעינים בעולם והתייקרות של 17% במחירי התערובות המשמשת לגידול מטילות ביצים
לאחר 3 ימים דיונים אינטנסיביים במסגרת ועדת הכספים של הכנסת בנושא פיצויים לחקלאים מבצע שומר חומות אושר,  בין היתר, שהחקלאים יהיו זכאים לקבל פיצוי עבור שכר העובדים ששולם להם משכורת בפועל במשך ימי המבצע.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237