חידושים בתכנת המתאר הארצית לאישור מתקנים פוטו-וולטאיים (תמ"א 10/ד/10)/ דודו קוכמן, עו״ד

דודו קוכמן, עו״ד דודו קוכמן, עו״ד

דו-שימוש בקרקע חקלאית לייצור חשמל פוטו-וולטאי / פרופ‘ גרשון גרוסמן נעמה שפירא (מאתר מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית)

בימים אלה עודכנה תכנית המתאר הארצית לאישור מתקנים פוטו וולטאיים וזאת בין היתר כדי לממש את החלטת הממשלה מס' 4450 מיום 29/1/2019 לפיה עד שנת 2020 10% מיצור החשמל יופק מאנרגיות מתחדשות.   מדובר בהמשכה של החלטת ממשלה מס' 542 מיום 20/9/2015 לפי עד שנת 2030, 30% מיצור החשמל יופק מאנרגיות מתחדשות.

בתיקון המוצע יתאפשר לאשר היתרים למתקנים פוטו וולטאים בשימוש כפול בשימוש הייעודי ושימושי קרקע נוספים על הקבוע בתכנית הראשית כמו שטחים כלואים על מחלפים, על גבי מיגון אקוסטי, קירות תמך, קירוי בתי עלמין ועוד.

על פי המדיניות החדשה יורחבו השימושים במקומות שונים ובהם ניצול מירבי של שימושים קיימים בקרקע כפי שצוין תוך צמצום היקף השטחים למתקנים המוקמים על קרקע חקלאית.

בנוסף, התכנית המעודכנת מאפשרת הקמת מתקני אגירת אנרגיה בשימוש מותר בתחומי תכניות למתקנים פוטו וולטאים שאושרו (מצורפת רשימה) ואשר לא כללו את זכויות הבניה הנדרשות לשם הקמתם של מתקני האגירה.

בין השינויים בתכנית שעודכנה נכללת האפשרות להקמתם של מתקנים פוטו וולטאים במקומות הבאים:.

  • קירוי של עד 15% משטח גגות חממה בכפוף לאישור משרד החקלאות. הכוונה שדו השימוש לא יפגע בשימוש החקלאי ואולי אף יתרום לו.
  • קירוי של שצ"פ (שטח ציבורי פתוח)
  • הקמה על חזיתות מבנים.
  • קירוי מאגרים וברכות דגים.
  • קירוי שטחים כלואים ו/או קירות מיגון אקוסטי.
  • הגדלת אחוזי הבניה לקירוי על חניונים (קירוי מלא במקום 50%)
  • כללים לקירוי מטמנות.
  • כללים לקירוי בתי עלמין.

יש להזכיר כי בנוסף לשינויים שעיקריהם פורטו, קיימים בישובים שטחים רבים למימוש הפוטנציאל הכלכלי על גגות, הן על מבני ציבור והן על גגות של מבנים חקלאים שאושרו על פי חוק.

לא זאת אף זאת, משרד האנרגיה ומשרד החקלאות בוחנים בימים אלה פיילוט של דו שימוש בקרקע חקלאית ואף פרסמו קול קורא להגשת הצעות שיכללו שימוש חקלאי עם הקמת מתקנים של אנרגיה סולארית וגם בתחום זה צפויים עוד התפתחויות.

עדכון התכנית פותח בפני אגודות חקלאיות וכן בפני חברי אגודות חקלאיות אפשרויות רבות.

לצורך מימוש הפוטנציאל, חשוב להיוועץ רק עם אנשי מקצוע בתחום ולבחון את ההצעות בליווי מקצועי משפטי.

עומדים לרשותכם בכל שאלה והבהרה.

דודו קוכמן, עו״ד

מזכ"ל תנועת כפרי האיחוד החקלאי.

עורך דין בעל תואר שני L.L.M במשפטים. אוניברסיטת בר אילן.

טל: 03-5620621

פקס: 03-5622353

דוא״ל: dudu@ihaklai.org.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות ביטול עסקאות ומתן ארכות בית שלישי בן ממשיך בר רשות דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1514 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1580 החלטה 1583 החלטה 1585 החלטה 1591 החלטה 3738 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה במקרקעי ישראל השכרת בתי מגורים התחשבנות מחדש התיישבות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פטור ממכרז פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תובענה ייצוגית תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.