הדפס עמוד זה

נוהל משתלמים זרים בחקלאות

11 אפר 2021

במסגרת החלטת ממשלה מס' 621 (מ 6/12/2020) התבקש משרד החוץ לפרסם נוהל המסדיר את הטיפול הממשלתי בתכנית המשתלמים הזרים בחקלאות, שלא יהיה בו כדי לגרוע מזכויותיהם כעובדים ככלל וכעובדים זרים בפרט.

לעיון בנוהל