התאחדות חקלאי ישראל: "לא נהיה 'שפחתה החרופה' של ממשלת ישראל ורשות המים"

רשות המים צפויה היום להעביר במליאה את תכנית הקצאות המים לשנת 2019 במסגרתן תבקש לקצץ דווקא לחקלאים את מכסות המים, זאת למרות שתחזיות מזג האוויר לחורף מראות על גידול אפשרי בכמות מי הגשמים.

התאחדות חקלאי ישראל מתנגדת בכל תוקף לקצץ מראש את הכמות לחקלאות עוד בטרם ירדה טיפה אחת של גשם והתחזיות אף מראות על גידול אפשרי של כ-50% לעומת הממוצע הרב שנתי . ודורשת "בטרם יתגלגלו הדברים למאבקים קשים להסיר את ״המאכלת״ מגרונם של חקלאי ישראל".

התנגדות זו מצטרפת להתנגדותו של שר החקלאות ופיתוח הכפר, אורי אריאל לקיצוץ בהקצאות המים לחקלאות.

במכתב ששלח מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, אבשלום (אבו) וילן ליו"ר רשות המים, גיורא שחם ולמנכ״ל משרד האנרגיה, אודי אדירי הדגיש: "אין מצב שבו לכל המגזרים- הצרכנים הביתיים, הנוי העירוני, התעשייה והטבע מגדילים את מכסת המים ודווקא לחקלאים מקצצים!" עוד הוסיף וילן: "אנחנו דורשים לחזור לצריכת הבסיס של שנת 2017 שהייתה 310 מיליון קוב מים שפירים לחקלאות.

במידה ותחליטו לפגוע בנו, כנאמר בהצעתכם באופן בלתי מידתי ופוגע, נדרוש ישיבת ממשלה מיוחדת לנושא. להזכירכם, בשנה שחלפה הצענו קיצוץ מרצון בתמורה לפיצוי כספי ולא נענינו בחיוב. השנה מתהפכות היוצרות. התחזיות מראות על והפעם אתם ממליצים מראש לקצץ את הכמות לחקלאות עוד בטרם ירדה טיפה אחת של גשם".

וילן מסכם את המכתב: "חקלאי ישראל לא יסכימו יותר להיות ״שפחתה החרופה״ של ממשלת ישראל ורשות המים. אנו דורשים מכם, בטרם יתגלגלו הדברים למאבקים קשים להסיר את ״המאכלת״ מגרונם של חקלאי ישראל".

מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל, מאיר צור אומר: "קיצוץ חד צדדי במים לחקלאות, וללא כל צורך, אומר שהחקלאים ייאלצו לייבש את שדותיהם בתוצאה מהקיצוץ. לא ייתכן שעדיין לא ירדה טיפה אחת של גשם וכבר רוצים לקצץ את המים לחקלאים".

התאחדות חקלאי ישראל הביאה לרשות המים ולמשרד האנרגיה הצעה שאומרת כי יש לקבוע כמות מים שנתית לחקלאות של 310 מיליון קוב. בנוסף במידה והשנה תהיה שחונה יחסית כ-80% מהממוצע הרב שנתי , לבצע קיצוץ מרצון בחודש ינואר.

עוד מציעה ההתאחדות ש על כל קוב מקוצץ ממכסת 2017, יינתן פיצוי של 3 ש״ח לקוב וזאת לאחר שב-2017 גם קיצצו כ-60 מיליון קוב ולראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל , לא שולמה אגורה כפיצוי לחקלאים על הורדת אמצעי ייצור.

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.