בפרדס - הנחיות לחודשים מרס-אפריל 2021

11 מרס 2021

אנו בשלהי חורף 2021, שהתחיל בחודש נובמבר בגשמים מרובים במרבית אזורי הארץ, והמשיך באירועי גשם מתונים, אשר כללו הפסקות ארוכות בין גשם אחד למשנהו. עד כה רמת המשקעים שנמדדה היא בינונית ודומה לממוצע הרב-שנתי ברוב האזורים. הזנים הנקטפים כעת הם אורי, הדס, אשכולית אדומה, לימון ותפוזים אפילים.

אנחנו מקדמים בברכה ובציפייה רבה את הלבלוב והפריחה של עונת 2021/22, וכפי הנראה הם מקדימים בשבועיים בערך. עד לכתיבת שורות אלה הסתמן כי היצוא בזן אורי נמוך יחסית לשנים האחרונות ומתבטא בכמות של 38,600 טון, לעומת 39,250 טון לפני שנה, ו-53,350 טון לפני שנתיים. ייתכן שהסיבה לכך היא האטת קצב הקטיף בשל המחירים הנמוכים יחסית בחודש פברואר, לצד עקירת אלפי דונמים של הזן המצוין הזה בשנים האחרונות, כשהיקפי גידול הזן אורי כיום נאמדים בכ-42,000 דונם בלבד.

מחירי האשכולית האדומה בשוקי המזרח טובים מהמחירים שפודה האשכולית באירופה.

בדפון הנוכחי נקדיש פרק מיוחד לפרדס שפריו מיועד לשיווק בסין, בעיקר לאור העונה הנוכחית, שאופיינה בריקבון חום רב בפרדסים. בשנים האחרונות התחלנו בפעילות כנגד עש התפוח המדומה בפרדס ובבתי האריזה בגישה מערכתית. פרדסנים שאינם מטפלים בחלקות על פי הפרוטוקול - פריים ייפסל ליצוא, וכך גם ייפסלו משלוחים מבתי האריזה כתוצאה מהטיפול הלקוי או מחוסר טיפול כלל. עד למועד כתיבת הדפון לא אירעו מקרי פסילה של משלוחים בנמלי היעד בגלל מזיק זה, ונקווה שזה יהיה המצב עד סוף עונת הקטיף.

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.