אמות המידה החלות על בקשת רשות ערעור להחלטות של רשם האגודות מצומצמות ביותר / דודו קוכמן, עו״ד

דודו קוכמן, עו״ד דודו קוכמן, עו״ד

בית המשפט העליון דחה בקשת ערעור של חברים באגודת חרמש וקבע כי החלטתו של ביהמ"ש המחוזי שאימץ החלטה של סגן רשם האגודות ראויה.

מדובר בסכסוך רב שנים (1999) שבו פנו המבקשים למשיבה, אגודת חרמש להפסיק את חברותם באגודה שסירבה לבקשה בטענה שעליהם לפי תקנון האגודה להסדיר ראשית את חובותיהם וכן עליהם להסדיר את תשלומיהם עבור השירותים שאותם יצרכו כשיפסיקו להיות חברי האגודה.

המבקשים שלחו חודשים ספורים לאחר קבלת תשובת האגודה מכתב לאגודה שבה הם הודיעו באופן חד צדדי על הפסקת חברותם בה וכן טענו כן אין להם כל חובות לאגודה וכי אינם מעוניינים בשירותיה, ומשכך פקעה לטעמם חברותם באגודה.

עם קבלת הודעת המבקשים פנתה האגודה לרשם האגודות על מנת שזה ימנה בורר בעניין חובות המבקשים לאגודה.   הרשם החליט למנות חוקר, בטרם מינוי בורר לנוכח טענות המבקשים לעצם עניין חברותם באגודה, שכן לטעמם חבורתם באגודה פקעה.

על החלטה זו שם רשם האגודות למנות חוקר, ערערו המבקשים לבית המשפט המחוזי, וזה דחה את הערעור של המבקשים והחוקר קבע כי המבקשים היו ועודם חברים באגודה.

סגן הרשם קיבל את המלצת החוקר ודחה את הבקשה להכריז על פקיעת חברותם באגודה וציין כי הודעה חד צדדית שניתנה בשנת 2001 נעשתה בניגוד להוראות תקנון האגודה שקובע שהפסקת חברות מותנית בין היתר בתשלומי חוב וכן בהסכמה לגבי התשלום בעניין השירותים שימשיכו המבקשים לצרוך מהאגודה כשיפסיקו להיות חבריה.   סגן הרשם קבע כי רשאים המבקשים להביא סוגיה זו להחלטתו של בורר שימונה.

על החלטה זו של סגן הרשם ערערו המבקשים לבית המשפט המחוזי שקבע כי לא מצא פגם בהחלטת סגן רשם האגודות, ולכן לא נדרשת התערבותו.  

בית המשפט התייחס לטענת המבקשים בעניין ההלכה שנקבעה בפסק דין שריד שבו לא ניתן לחייב חברות באגודה קהילתית וקבע  כי:

 "החלטת הרשם, כמו גם הפסיקה עליה היא מבוססת, משקפת איזון ראוי של חופש ההתאגדות לבין תניית הבוררות שבתקנון האגודה וכי מי שמקבל ממנה שירותים חייב לשלם עבורם, בין אם הוא חבר באגודה ובין אם כבר חדל להיות כזה"

המבקשים הגישו כאמור בקשת ערעור לבית המשפט העליון בטענה כי השלכות פסק הדין נוגעות לכלל הישובים הקהילתיים בישראל וכי הבקשה מעוררת שאלות עקרוניות ובהן שאלת תוקפו של סעיף הקבוע בתקנון האגודה הכופה חברות בה וכן בעניין סמכותה של האגודה כגוף פרטי להעניק בכפיה שירותים גם למי שאינם חבריה.  

עוד הוסיפו המבקשים בבקשת הערעור כי קביעת בית המשפט המחוזי פוגעת בחופש ההתאגדות שהיא זכות מוחלטת אשר אינה יכולה להיפגע באמצעות חוזה. (תקנון האגודה).

בית המשפט התייחס לטענת המבקשים בעניין ההלכה שנקבעה בפסק דין שריד שבו לא ניתן לחייב חברות באגודה קהילתית וקבע כי: "החלטת הרשם, כמו גם הפסיקה עליה היא מבוססת, משקפת איזון ראוי של חופש ההתאגדות לבין תניית הבוררות שבתקנון האגודה וכי מי שמקבל ממנה שירותים חייב לשלם עבורם, בין אם הוא חבר באגודה ובין אם כבר חדל להיות כזה"

כבוד השופטת ברק ארז שדנה בבקשת הערעור קבעה בפסק דינה כי דינה של הבקשה להידחות שכן מדובר בטענות בעלות אופי יישומי ולא שאלות עקרוניות ונתנה תוקף לפסק דינו של בית המשפט המחוזי.

מדובר בפסק דין חשוב של בית המשפט העליון המאמץ פסק דין של בית המשפט המחוזי הרואה איזון ראוי בין חופש ההתאגדות לבין חובותיו של חבר אגודה המבקש לפרוש וממנה הן בעניין חובותיו, אם הם קיימים והן בעניין ההסדר שעליו לעשות עם האגודה בעניין תשלום עבור השירותים שעליהם יידרש לשלם כאשר יפסיק להיות חבר באגודה.

לסיום, פסק הדין מחזק את החשיבות לקיומו של תקנון עדכני שמתאים לאגודה ולחבריה לעת הזו וטוב יעשו האגודות ויעדכנו את התקנון ויתאימו אותו לעת הזו.

ברמ 6940/20 איתן הלפרין נ' חרמש כפר שיתופי להתיישבות בע"מ, פס״ד מיום 12.11.20

דודו קוכמן, עו״ד

מזכ"ל תנועת כפרי האיחוד החקלאי.

עורך דין בעל תואר שני L.L.M במשפטים. אוניברסיטת בר אילן.

טל: 03-5620621

פקס: 03-5622353

דוא״ל: dudu@ihaklai.org.il

צילום: תמר מצפי

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.