ערעור על החלטת רשם בענייני בוררות תמיד תהיה בזכות / דודו קוכמן, עו״ד

25 אוק 2020 המחברת/ת:
דודו קוכמן, עו״ד דודו קוכמן, עו״ד

בית המשפט העליון קבע לראשונה כי ערעור על החלטת רשם בענייני בוררות תוגש בזכות בפני בית המשפט שבו מכהן הרשם.

בית המשפט העליון קובע כי בעניין זה אין להבחין לעניין הזכות לערעור בין אם זה פסק דין או החלטה אחרת של הרשם שעליה מבקשים לערער.

כבוד השופטים י. עמית, ד. מינץ וי. וילנר שישבו במוטב דנו בבקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי, במסגרתה נמחק ערעור המבקש על החלטת שופטת-רשמת שבמסגרתה אושר פסק בוררות לאחר שהרשמת הבהירה כי הכריעה בבקשה מכוח סמכותה כרשמת, על פי סעיף 37 לחוק הבוררות הקובע את סמכויות הרשם ובהם סמכות לאשר פסק בוררות כשאין בקשה לביטול פסק הבורר.

השאלה שעמדה להכרעה היא מה הדרך לערעור על החלטת הרשם מכוח סמכותו לאישור פסק הדין, האם על ידי זכות ערעור בפני אותו ביהמ"ש בו הוא מכהן או האם ערעור ברשות לפני ביהמ"ש של הערעור.

הרכב המוטב ראה בסוגיה שהונחה בפניו כסוגיה רוחבית עקרונית ובצדק והחליט לדון בבקשת הערעור שהוגשה לפניו וקבע כאמור כי ערעור על החלטת רשם תהיה תמיד בזכות בפני בית המשפט שבו מכהן הרשם.

הלכה פסוקה קובעת כי רשות ערעור על פסקי דין של בית המשפט בענייני בוררות תינתן רק במקרים חריגים המעוררים שאלות עקרוניות, משפטיות או ציבוריות החורגת מעניינם הפרטי של הצדדים או שעלול להיגרם עיוות דין חמור.

בית המשפט העליון מצא כי בקשת רשות ערעור זו מתייחסת לסוגיה עקרונית בעלות השלכות רוחב על פני הליכים רבים שעניינם ערעור על אישור פסק בוררות בהחלטות שניתנות על ידי רשם בית המשפט.

בית המשפט מתייחס לסעיף 38 לחוק הבוררות המורכב משני חלקים וקובע את הדרך שבה ניתן לערער על החלטות בנושא בוררות. חלקו הראשון של סעיף 38 מתייחס לערעור על החלטת בית המשפט וקובע כי זו תעשה ברשות בפני ביהמ"ש העליון, אם התקבלה רשות לכך.  לעומת זאת בחלקו השני של סעיף 38 יש התייחסות ייחודית לערעור על החלטות רשם ונקבע כי ערעור על החלטותיו ייעשו על פי סעיף 8(ב) ו-(ד) לפקודת הרשמים, 1936.

מאחר ופקודת הרשמים בוטלה וסמכויות רשם בית המשפט כמו גם ערעור על החלטותיו מפורטות בחוק בתי המשפט, מתייחס בית המשפט לסעיף 96 לחוק בתי המשפט שהחליף למעשה את סעיפי הפקודה שבוטלו.

בית המשפט מפנה לסעיף 25 לחוק הפרשנות, התשמ"א 1981 הקובע כי "אזכור של חיקוק בחיקוק אחר- כוונתו לחיקוק המאוזכר כנוסחו בשעה שנזקקים לו, לרבות הוראות שנוספו בו והוראות שבאו במקומו בחיקוק אחר".  משמעות הדבר שגם אם השתנה "מיקומו הגיאומטרי" של החיקוק המוזכר מנחה סעיף 25 לחוק הפרשנות כי יש לעקוב אחריו למיקומו החדש.

בית המשפט קובע כי כאשר סעיף 38 לחוק הבוררות מפנה לסעיף 8(ב) ו-(ד) לפקודת הרשמים, יש לראות זאת כהפניה לסעיפים 96(ב) ו-96(ד) לחוק בתי המשפט.

מכאן מגיע בית המשפט להחלטה כי על החלטה ופסק דין של רשם ניתן לערעור בזכות בפני בית המשפט שבו מכהן הרשם.

רע"א 3736/20 פלוני נ' זאב רום, פס״ד מיום 20/10/20

דודו קוכמן, עו״ד

מזכ"ל תנועת כפרי האיחוד החקלאי.

עורך דין בעל תואר שני L.L.M במשפטים. אוניברסיטת בר אילן.

טל: 03-5620621

פקס: 03-5622353

דוא״ל: dudu@ihaklai.org.il

צילום: תמר מצפי

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.