קיצור שבוע העבודה מחודש אפריל / שמואל גלנץ, עו״ד

על הסכם קיבוצי חדש בין המעסיקים וההסתדרות שנחתם לפני כשנה הוחל ע"י שר העבודה והרווחה חיים כץ ובהסכמת שר האוצר משה כחלון צו הרחבה. בצו מקוצר שבוע העבודה ל-42 שעות במקום 43 שעות ושעות העבודה לחודש יהיו 182 במקום 186.

הצו החדש מבטל את צו ההרחבה – הסכם מסגרת 2000 שהוחל  ב-1.7.2000 שקבע: "העובדים יעברו לשבוע עבודה בן 43 שעות בלא הפחתה בשכר, שכר השעה יחושב על בסיס של 186 שעות לחודש עבודה". הצו האמור הפחית את שעות העבודה השבועיות מ-45 ל-43.

צו ההרחבה כאמור רלוונטי לכל העובדים במשק למעט אלו המוחרגים שאינם כפופים לחוק שעות עבודה ומנוחה (עובדים במעמד בכיר וכאלה שאין אפשרות לעקוב אחר שעות עבודתם).

משמעות החלתו של הצו החדש  על העובדים בשכר מינימום היא כי החל מאפריל השנה ערך שעת עבודה על פי חוק שכר מינימום יעמוד על 29.12 ₪ במקום 28.49 ₪. המשמעות היא הפחתה של כ-50 שעות בשנה שערכם כ- 1,480 ₪. כמובן שקיצור השעות הבסיסיות משליך על חישוב השעות הנוספות.


להלן טבלאות המפרטות עלות העסקת עובד תאילנדי ועובד מהשטחים.

עלות העסקת עובד מהשטחים – חודשי / יומי (לפי צו הרחבה)

מבוסס על עובד במשרה מלאה בשנת עבודתו השלישית שישה ימי עבודה בשבוע

 לחודש בש"חליום עבודה בש"ח
שכר בסיס ₪ 5,300.00 ₪ 212.00
הפרשות למת"ש ע"ח מעביד    
פנסיה 6.5% ₪ 344.50  
ע"ח פיצוי פיטורים 6% ₪ 318.00  
דמי מחלה 2.5% ₪ 132.50  
היטל השוואה 3% ₪ 159.00  
  ₪ 954.00 ₪ 38.16
תוספת ע"פ צו ההרחבה    
דמי חופשה (14 יום) ₪ 247.00  
חגים 10 ימים בשנה ₪ 177.00  
תוספת משפחה  ₪ 29.00  
דמי כלכלה ₪ 100.00  
מענק שנתי ₪ 100.00  
בגדי עבודה ₪ 74.00  
דמי הבראה ₪ 220.00  
תוספת ותק ₪ 35.00  
  ₪ 982.00 ₪ 39.28
ביטוח לאומי    
ביטוח לאומי (0.49%) ₪ 29.00 ₪ 1.16
השלמת פיצויי פיטורים    
2.33% ₪ 117.00 ₪ 4.68
נסיעות ₪ 1,250.00 ₪ 50.00
     
סה"כ עלות ₪ 8,632.00 ₪ 345.28
     
הפרשות עובד מהברוטו    
פנסיה 6% ₪ 318.00  
מס ארגון 0.8% ₪ 42.00  
  ₪ 360.00 ₪ 14.40

 

  • הסכומים לותק הבראה וחופשה גדלים ככל שעולה הותק.
  • ללא ביטוח חבות מעבידים וצד ג' (לרבות השתתפות עצמית).
  • ללא בצ"מ כגון תשלום דמי פגיעה בעבודה, ימי אבל ושמחות המחייבים תשלום.
  • ללא חישוב ימי עבודה מדווחים ביתר ע"פ דרישת מת"ש.
  • ללא שי לחג וקרן השתלמות.

תחשיב עלות העסקת עובד תאילנדי בממוצע לחודש/ליום

 בהנחה שעובד 42 שעות בשבוע , 25 ימים בחודש, 5 שנים אצל אותו מעסיק

             
    לחודש לי"ע (7.3ש"ע) לש"ע נכלל בשכר היסוד
             
שכר יסוד   ₪ 5,300 ₪ 212 ₪ 29.12    
             
זכויות סוציאליות          
חופשה 14 ימים נטו בשנה ₪ 247     ₪ 247  
חגים   ₪ 177     ₪ 177  
פנסיה   ₪ 345        
שעות קיץ   ₪ 158     ₪ 158  
דמי הבראה   ₪ 221        
כלכלה   ₪ 100        
מענק שנתי   ₪ 100        
תוספת ותק   ₪ 35        
ביגוד (בחשבונית) ₪ 74        
קרן השתלמות ₪ 53        
    ₪ 1,509 ₪ 60      
             
מיסים            
ב.ל. מעביד   ₪ 29        
    ₪ 29 ₪ 1      
             
פיצויי פיטורין          
פיצויי פיטורין ₪ 444        
    ₪ 444 ₪ 18      
שונות            
אגרות   ₪ 167        
ביטוח רפואי   ₪ 85        
ליווי הסעות ושונות ₪ 70        
    ₪ 322 ₪ 13      
             
סה"כ   ₪ 7,604 ₪ 304      
  •  ללא עלות מגורים
  • ללא ביטוח חבות מעבידים וצד ג'.
  • ללא ב.צ.מ. (כגון דמי פגיעה בעבודה)
  • ללא שי לחג
  • ללא תקורות

מוסבת תשומת הלב כי בענפי הצומח מרכיב העבודה הינו המשמעותי מבין מרכיבי תשומות הייצור, מרכיב העבודה מהווה כ-40% מתשומות הייצור (יותר מהגנת הצומח, דשנים, חומרי אריזה וכו').

אי אפשר שלא להבחין באבסורד שבתשלום תוספת שכר לעובדים התאילנדים תחת הכינויים: פיצויי פיטורים, פנסיה ודמי הבראה,  ובאשר לעובדי השטחים את רכיב הנסיעות בתוך שטחי הרשות הפלסטינאית. שלא להזכיר את הנושא הכאוב שכרוך בתלות של המעסיקים החקלאים במת"ש, גוף ביורוקרטי מכביד ומיותר.

 

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237