משתלמים בחקלאות = עובדים זרים? וגם, רגולציה = מטרד ונזק!!! / שמואל גלנץ, עו״ד

שמואל גלנץ, עו"ד שמואל גלנץ, עו"ד

הסוגיה שבשורה העליונה שבכותרת נדונה בבית הדין האזורי לעבודה במשפט בו האשימה המדינה שותפות העוסקת בגידול צמחים ואת מנהלה באשמה של אי העמדת מגורים הולמים ל-45 עובדים / משתלמים / סטודנטים.

בדיון טענו הנאשמים שהללו אינם 'עובדים זרים' כמשמעות המונח על פי חוק עובדים זרים. להגנתם טענו הנאשמים בין היתר כי המפקחים נהגו שלא כדין מצד אופן פעולתם הטכני, בעניין זה לא נעסוק כאן כך גם לא נעסוק בפירוט הליקויים שהיו הסיבה להגשת כתב האישום.

ענייננו כאן הוא בטענה המהותית אותה טענו הנאשמים. אלה טענו כי הביקורת נעשתה שלא כדין כיוון ש'העובדים' נשוא כתב האישום הם סטודנטים ששהו בארץ כדין ומכל מקום אינם 'עובדים זרים'.

נטען שהעובדים שנמצאו באתר הינם סטודנטים אשר קיבלו אשרות ישיבה  ממשרד הפנים, האשרה ניתנה לאחר שהומצא אישור מאת מוסד חינוכי שבו נתקבלו כתלמידים והדבר אושר רשמית. בית הדין קבע כי העובדים הם סטודנטים שהעבודה אצל הנאשמת היא במסגרת לימודיהם והשתלמותם בחקלאות. במסגרת זו התחייבה הנאשמת לספק לסטודנטים עבודה מעשית 5 ימים בשבוע תוך קיום הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה וכן יום לימודים במוסד אקדמי.

בדיון צוטטו דבריהם של נציגי המדינה שנאמרו ללא קשר להליך מושא כתב האישום ושנאמרו בישיבת ועדת עובדים זרים בכנסת, דבריהם שצוטטו מפרוטוקול דיון בועדת עובדים זרים בכנסת תמכו בעמדת הנאשמים לפיה העובדים / הסטודנטים אינם 'עובדים זרים' על פי הגדרת הדברים בחוק עובדים זרים.

בפסק הדין זוכו הנאשמים מכל אשמה ובית הדין אף "נזף" במדינה עקב הגשת כתב האישום.

בעניין ליקויים במגורי העובדים / הסטודנטים יוער בסוגריים כי בית הדין קבע  שהמגורים שהעמידה הנאשמת לרשות העובדים, ככלל, עומדים בתקנים הנדרשים בהקשר להלנת עובדים זרים וככל שהיו ליקויים הרי היו אלה שוליים ולא משמעותיים.

לעניין מעמדם של העובדים / המשתלמים / הסטודנטים קבע בית הדין כי ראוי היה שיוצאו הנחיות ברורות לגבי מעמדם של הסטודנטים שבאים לישראל במסגרת תכנית השתלמות בחקלאות.

כאמור בית הדין זיכה את הנאשמים מכל אשמה תוך שהוא מציין: " גם אם היו הפרות מצדה של הנאשמת על פי תקנות מגורים הולמים (הוראות בטיחות בשפתם של הסטודנטים), הרי שמדובר בזוטי זוטות. מדינת ישראל מאז ומתמיד ראתה חשיבות בפיתוח ענף החקלאות והגנה על החקלאים על מנת לעודד את התעשייה המקומית החקלאית אשר הביאה גאווה לאורך השנים למדינת ישראל והפכה לאבני היסוד של ההתיישבות וסמל לישראליות. במקום שהמדינה תעודד תעשייה מקומית היא מגישה כתבי אישום כנגד חקלאים העמלים קשות על מנת להתפרנס ולייצא מרכולתם לחו"ל.
מסקנתי היא שלא היו ליקויים אבל אם היו ליקויים הם תוקנו. המאשימה גררה את הנאשמים להליך פלילי שלא לצורך
."

הנה כי כן, בית הדין מוקיר ומעריך את ענף החקלאות ומנגד, שוב, עודף מוטיבציה של מערכת רגולטורית העושה מעבר לנדרש ושלא על פי סמכות, פועלת באופן המטריד, הפוגע והמזיק להתנהלות מגזר פרודוקטיבי המפיק תוצרת חיונית לרווחת האוכלוסייה המקומית ולייצוא.

בשולי הדברים יצויין כי, ככלל, בארץ כ-4,000 משתלמים המגיעים מעשרות ארצות מאסיה אפריקה ומרכז אמריקה לתקופה של כשנה ומושמים במשקים ברחבי הארץ תכנית "המשתלמים" הינו מפעל משותף למשרדי החוץ, החקלאות והפנים והוא מוסיף כבוד ומייצר תועלת לקשרי החוץ של ישראל כמו גם למשתלמים ולחקלאים השותפים למפעל.

רשם: שמואל גלנץ, עו"ד

 העז 52402-03/17 מדינת ישראל / רשות האוכלוסין וההגירה נ' דנציגר משק פרחים "דן", גבריאל דנציגר

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.