הדפס עמוד זה

סמכויות מפרק אגודה שיתופית / מנחם גדרון, עו״ד ו- שלמה גולן, עו״ד

מנחם גדרון, עו״ד מנחם גדרון, עו״ד

לבית המשפט המחוזי בחיפה (כב' הש' נאסר  ג'השאן)  הוגשה תביעה ע"י יורשתו ובת זוגו של חבר קיבוץ נווה ים, בגדרה נטען כי על הקיבוץ לשייך דירת מגורים לתובעת. התביעה הוגשה לאחר שהבורר שדן בתביעת התובעת, קבע כי יש לשייך לחברים, ובין היתר - למנוח, נכס, בעת ביצוע הליך השיוך.

יצויין כי קיבוץ נווה ים הינו עונה להגדרה "קיבוץ מתחדש", ותקנונו כולל הוראות שונות לרבות לגבי שיוך דירות לחברים. עוד חשוב לציין כי בטרם הגשת התביעה, הורה רשם האגודות השיתופיות על פירוק הקיבוץ, ומונה לו מפרק.

התובעת פנתה למפרק מספר פעמים בדרישה לשייך לה נכס עוד בטרם הגשת התביעה, אולם המפרק השיב לה כי השיוך טרם החל, וכי הוא יחל רק לאחר שהקיבוץ ישוקם. לאחר שהתובעת פנתה בתלונה לרשם האגודות השיתופיות על כך שלא משוייך לה נכס, על אף שהליך השיוך החל, אך התלונה נדחתה ע"י עוזר רשם האגודות השיתופיות, הוגשה התביעה.

לאחר הגשת התביעה, הגיש המפרק בשם הקיבוץ בקשה לסילוק התביעה על הסף – מחוסר סמכות עניינית.  

בית המשפט קיבל את הבקשה והורה על דחיית התביעה מחוסר סמכות עניינית, וזאת כיוון שלמפרק סמכות עניינית לדון בכל תביעה של נכס מן האגודה, וכן בתביעות חוב, בהתאם לסעיף סעיף 48 (3)(ג) לפקודת האגודות השיתופיות, ותקנה 16 לתקנות האגודות השיתופיות (פירוק) התשמ"ד-1984. לדידו של בית המשפט, הדבר נובע מתוך הרצון כי המפקח על פירוק האגודות יהיה רשם האגודות השיתופיות בלבד, לאור אופיין המיוחד של האגודות.

עוד קובע בית המשפט כי קיום של סמכות מקבילה לבית המשפט ולמפרק עלולה לפגוע בשוויון בין הנושים, בנכסי האגודה ואף לסכל את הליך הפירוק.

ת"א 16246-11-21 (מחוזי חיפה) וינקלר נ' קיבוץ נוה ים (בפירוק), פס״ד מיום 29.06.22

מידע נוסף

  • הערת מערכת:

    מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
    לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

האיחוד החקלאי

האיחוד החקלאי היא תנועת התיישבות א-פוליטית המאגדת יישובים חקלאיים. של המעמד הבינוני

התנועה הייתה אחת התנועות המיישבות בארץ ישראל ובמסגרתה הוקמו יישובים רבים מאז שנות ה-20 של המאה ה-20.

כיום, פועלת התנועה לקידומם והמשך פיתוחם של יישובים רבים

להמשך

אתר: https://ihaklai.org.il

עודכן לאחרונה על ידי האיחוד החקלאי

פריטים קשורים