הדפס עמוד זה

הנדון: מועצת הצמחים

08 יונ 2022

 באופן עקרוני האיחוד החקלאי מתנגד לכל ניסיון לשנות את שיטת ההתארגנות של מועצת הצמחים ממועצה סטטוטורית למועצה וולנטרית וזה מכמה סיבות מרכזיות.

מועצת הצמחים מרכזת את הפעילויות: בענפי ההדרים, הירקות, הפירות, הזיתים בנושאים מרכזיים שהם ברובם מוצרים ציבוריים שעומדים לרשות כלל המגדלים: מחקר ופיתוח ביטוח מפני נזקי טבע, אשראי פירסום וקידום מכירות, מידע שיווקי, הדרכה ועוד.

אנו סבורים שהחקלאים אינם יכולים לבצע באופן פרטני פעולות אלה ולכן המשך קיומה של מועצת הצמחים במתכונת סטטוטורית הוא חיוני ביותר. מאחר וביצוע פעולות אלו לתועלת כלל המגדלים מחייב מימון ארוך טווח שכולם נושאים בו.

ולכן אנו מבקשים להשאיר את ההיטלים במצב הקיים ולא להפוך את הגביה לפעילות התנדבותית/וולנטרית.

מתוך מכתבם של עו״ד דודו קוכמן, מזכ״ל כפרי האיחוד החקלאי וירון סולומון, מנהל מחלקת ההתיישבות, לשר החקלאות, עודד פורר.

המכתב מצורף

פריטים קשורים