פיילוט לבחינת שימוש אגרו-וולטאי / שרית ויור, עו״ד

17 יונ 2021 המחברת/ת:
שרית ויור, עו״ד שרית ויור, עו״ד

מתקני האנרגיה הפוטו וולטאים הקרקעיים מעוררים בקרב אנשי הסביבה יותר ויותר התנגדות בשל הפגיעה בערכי טבע וחקלאות. אחד הרעיונות להפחתת הפגיעה הינו שימוש דו תכליתי, אגרו-וולטאי בקרקע. המדובר בהקמה של מתקני ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת בקרקע חקלאית מעובדת בדו-שימוש תוך שמירה על קיום חקלאות מניבה באופן מיטבי.

ביום 3.6.2021 התקבלה החלטת ועדת משנה ברשות מקרקעי ישראל (החלטה 926) בנושא שבנדון.

התנאים לאישור רשות מקרקעי ישראל לעסקת הפיילוט יהיו כמפורט להלן:

  1. העסקה תיעשה במשבצת של ישוב חקלאי.
  1. העסקה תיערך לאגודת הישוב החקלאי, ושטח העסקה לא יגרע ממשבצת הישוב.
  1. אין אפשרות להחכרת משנה.
  1. תקופת החכירה תהיה תואמת לתקופת הרישיון + תקופת הקמה ופירוק המתקנים.
  1. עסקת מתקן חלוץ תיעשה רק לישוב אשר קיימת לו מכסה סולארית פנויה (250 דונם), ותבוא במניין מכסה זו. ככל שתתקבל החלטת מדיניות שונה לגבי אגרו-וולטאי, היא שתחול.
  1. העסקה לא תיספר במסגרת מכסת התעסוקה.
  1. לא תידרש השבת שטח זמני/עודף.
  1. התשלום יהיה בהתאם להחלטות המועצה, ובהתאם להליך קביעת התעריף על ידי רשות החשמל.
  1. כללי המכסה לאגרו – וולטאי, ככל שייקבעו, יחולו על המיזם. במקרה בו יימצא שהמיזם אינו מיזם אגרו-וולטאי, בין אם בשל אי הצלחת המחקר ובין אם בשל השימוש בפועל, תוסב העסקה לעסקת מיזם קרקעי מבחינת כלל התנאים ובכלל זה מכסות ותנאי תשלום אך למעט תנאי השבת הקרקע. הסבת העסקה לעסקת מיזם קרקעי כפופה להסדרה תכנונית מתאימה בתוכנית מאושרת.
  1. העסקה תהיה בהתאם לנהלי הרשות הרגילים, לרבות הסדרת משבצת קבע והסדרת השימושים החורגים/הגעה למתווה הסדרה, ככל שקיימים.

תנאים אלו יחולו לגבי עסקות מתקני חלוץ (הפיילוט) בלבד. תנאים אלו אינם התנאים שיובאו לדיון בפני מועצת מקרקעי ישראל כמדיניות כללית לעסקות אגרו – וולטאי, עם התקדמות הפיילוט.

האמור בחוזר אינו מהווה חוות דעת משפטית

חגי שבתאי, עו״ד

עומד בראש המשרד עו"ד חגי ח. שבתאי יחד עם עו"ד אריה שפירא.

המשרד מתמחה בנושאי מקרקעין  ואגודות שיתופיות.

דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות ביטול עסקאות ומתן ארכות בית שלישי בן ממשיך בר רשות דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1447 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1514 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1580 החלטה 1583 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות השכרת בתי מגורים התחשבנות מחדש התיישבות ועד מקומי ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקיקה חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.