היערכות לסוף שנת המס בצל הסגר השלישי – עושים סדר / רביטל רונן, רו"ח

01 ינו 2021 המחברת/ת:
רוח רביטל לנץ - אליוט גרופ רוח רביטל לנץ - אליוט גרופ צלם אור פרבוזניק

שנת 2020 שנת הקורונה הייתה השנה המסובכת ביותר לעסקים, מלאת מהמורות וקשיים תפעוליים ותפקודיים, ריבוי טפסים, הנחיות ושינויים בירוקרטיים ללא הרף. רואי החשבון שעבדו כל השנה במתכונת חירום ממשיכים להיות חלק מכוחות ההצלה במשק כקו קדמי כדי להיות חלק ממערך ההצלה הכלכלי הלאומי.

בכל סוף שנה, נדרשים מרבית בעלי העסקים לנקוט בצעדים המומלצים, אך השנה הזאת בצל הקורונה מחייבת אותם לבצע את אותם צעדים בהקפדה יתרה.

אם יש לכם עסק או הנכם עצמאים - זה הזמן להתכונן לסוף שנת המס שכבר פה.

השנה הזאת היא שנה לא פשוטה להרבה עסקים- שנה שבה פוקד אותנו (ואת כל העולם) משבר הקורונה.

השנה הזאת הייתה מעניינת ומאתגרת במיוחד. שנה שבה עסקים רבים עמדו בפני אתגרים שמעולם לא נתקלו בהם, ומצד שני- עמדו בפניהם גם הזדמנויות. שנה שבה נמדדה לא רק המקצועיות של בעלי העסק, אלא גם היצירתיות, יכולת ההסתגלות והתכנון שלהם.

סוף שנת המס 2020 כבר פה, וזה הזמן לתזכר ולרענן את אופן ביצוע ספירת המלאי בעסק במיוחד לאור השנה הקשה שעברו העסקים והקשיים שמערים סגר שלישי.

כידוע נדרשים העסקים לספירות מלאי בסיומה של כל שנה (31/12) על פי חוק. רשות המיסים עדיין לא יודעת כיצד לפתור את הנושא מבחינתה. כיצד יראו מגוון פעולות סוף שנת המס וספירות המלאי השנתיות בעסקים??

ספירת המלאי תתבצע נכון ליום 31.12.20. ניתן לבצע את הספירה עד חודש לפני המועד הנ"ל או עד חודש אחרי המועד הנ"ל, ולאחר מכן לערוך את התיאומים הנדרשים לקביעת ערך המלאי ליום 31.12.20.
חשוב- אם הפרש הזמן בין יום הספירה ליום הנ"ל עולה על 10 ימים **חובה להודיע על כך מראש לפקיד השומה** רשימת המלאי תכלול את כל הטובין שבבעלות העסק או ברשותו.
טובין השייכים לאחרים ונמצאים ברשותכם- ירשמו בנפרד.   

יש לערוך רשימת טובין שבבעלותכם ונמצאים בתאריך עריכת המפקד אצל אחרים **יש לקבל אישור ממחזיק המלאי על המלאי שלכם שנמצא ברשותו** גליונות ספירת המלאי צריכים להיות ממוספרים מראש בספרור עוקב. 
חישוב שווי המלאי:
תזכורת- אין לכלול בחישוב את הטובין שאינם שייכים לכם, אך יש לכלול טובין הנמצאים ברשותם של אחרים ושייכים לכם.
חומרי גלם, אריזה וטובין למכירה- השווי שלהם יחושב לפי העלות שלהם (לא כולל מע"מ).
טובין שאינם תקינים או שמחיר מכירתם נמוך מהעלות- השווי שלהם יחושב לפי ערך המימוש/ המכירה **יש להדגיש ברשימה שהשווי חושב לפי שווי המימוש, ולפרט את הסיבה לכך** 

ביצוע ספירת הקופה:
וזה הזמן לתזכר ולרענן את אופן ביצוע אופן ביצוע ספירת הקופה ליום 31.12.20

יש לספור את המזומנים שנותרו בקופה בסוף יום 31.12.20
יש להכין רשימת המחאות שנותרו בקופה בסוף יום 31.12.20- חשוב לפרט: מספר ההמחאה, בנק, מועד פרעון, סכום השיק
יש לערוך את ספירת הקופה לפי סוגים- מזומן, שיקים- בשלושה עותקים חתומים על ידי עורך הספירה ** על מנת להקל על ספירת הקופה, יש להפקיד בסוף יום העסקים את כל המזומנים והשיקים שניתן להפקידם.מלבד החובה לערוך ספירת קופה בסוף שנת מס, ישנה חשיבות לספירת קופה במהלך כל השנה, מבחינת ניהול העסק.
ספירת הקופה מאפשרת בדיקה שאין חוסרים/ אי התאמות, כגון: התאמה בין התקבולים לקבלות שיצאו (במילים פשוטות- שלא פספסנו קבלה- הוצאת קבלה הינה חוק ברזל- הוצאת קבלה מיידית עם קבלת התקבול), בדיקה שלא "נעלמו" כספים מהקופה וכו'.
כמו כן, ספירת קופה באופן שוטף מאפשרת תכנון של תזרים המזומנים של העסק.

יש לבדוק שכל הוצאות העסק שלכם נכללות בספרי העסק, לוודא שקיבלתם חשבוניות מכל הספקים, שהעברתם אותן לרואה החשבון שלכם ושהן נרשמו בספרי העסק.
איך עושים את זה?
עוברים על דפי הבנק של העסק (מי שמנהל חשבון בנק לעסק בנפרד מחשבון הבנק האישי שלו- מרוויח בהירות ופשטות בתהליך הזה) ועל פירוטי האשראי בו ביצעתם תשלומים להוצאות עסקיות ומסמנים את כל התשלומים שהתקבלו עליהן חשבוניות ושהעברתם לרואה החשבון שלכם.
מה שלא סימנתם- פונים לספקים ומבקשים חשבוניות מס.

במידה וקיבלתם חשבוניות עבור הוצאות, שעברו 6 חודשים מתאריך החשבונית- עקרונית אסור לדרוש את מע"מ התשומות בגינן. אבל, תוכלו לפנות למנהל מע"מ, ולהגיש בקשה לקיזוז אותן תשומות באיחור. 

הוצאות שחוזרות על עצמן כל השנה- כמו: טלפון נייח, טלפון סלולארי, אינטרנט, חשמל, ארנונה וכו'- בודקים שכולן נרשמו בספרי העסק שלכם, שלא פיספסתם אף חודש. 
הכוונה להוצאות קבועות, שקיימות בפועל בכל חודש או חודשיים- ולכן קל מאוד לאתר חוסרים.
מומלץ לעבוד לאורך כל השנה באמצעות קובץ אקסל שבו רשומות כל סוגי ההוצאות האלה ומנוהל בו מעקב לפי חודשים.

בדיקת מקדמות למס הכנסה- על מנת להימנע מחובות מס בעת הגשת הדוח לשנת 2020 (יוגש החל מאפריל 2021, בהתאם למועד שנקבע עבורכם אם יש/ אין אורכה ואם יש/ אין לכם מייצג)- מומלץ לבדוק כבר היום את ההכנסה החייבת שאתם מעריכים שתהיה לכם מעסק בשנת 2020 (זה בעצם הרווח החייב במס שלכם מהעסק)- לעשות סימולציה כמה מס תהיו חייבים השנה בגין ההכנסה הזאת, ולהפחית מכך את המקדמות שכבר שילמתם.
ההפרש- הוא הפרש המס הצפוי לכם.
אם צפוי לכם הפרש לתשלום- מומלץ לפנות למס הכנסה, ולהסדיר אותו כבר בקרוב.
מקדמות שישולמו עבור שנת 2020 עד 31.1.2021- לא יצברו ריבית.
אם אין אפשרות תזרימית- ניתן לשלם על חשבון החוב בתשלומים (נניח 6 תשלומים)- ואז עד למועד הגשת הדוח בפועל- ייתכן ולא יהיה עוד הפרש לתשלום, או שהוא יקטן.
אם צפוי הפרש להחזר- יש לשקול הקטנת המקדמות עבור שנת 2020.

בדיקת ההכנסה המבוטחת בביטוח לאומי- גם כאן, בדומה לסעיף 4, יש להעריך מה ההכנסה הצפויה לשנת 2020, שחייבת בביטוח לאומי ולבדוק מה ההפרש בינה לבין מה שמוגדר במוסד לביטוח לאומי.
אם יש הפרש צפוי לתשלום- מומלץ לעדכן את המוסד לביטוח לאומי בגידול בהכנסה, ולשלם את ההפרשים. תשלום שיבוצע עד ליום 31.12.2020 יזכה אתכם בניכוי בשיעור 52% מהסכום שישולם- עוד בשנת 2020 וכך- גם תרוויחו את הזכויות והזכאויות הנובעות מההכנסה המבוטחת המעודכנת וגם תרוויחו את הניכוי ממש בקרוב- בעוד כמה חודשים, עם הגשת דוח 2020 תיהנו ממנו, בדרך של הפחתת מס הכנסה.

הפקדה לפנסיית חובה- החל משנת 2017 יש חובה על כל עצמאי להפקיד לתוכנית פנסיה. זאת בעצם הפקדה מינימלית שכל עצמאי מחוייב להפקיד. 

הפקדה לפנסיה מעבר לחובה הקבועה בחוק והפקדה לקרן השתלמות- הפקדות אלה, מלבד צבירת זכויות לפנסיה ומלבד החסכון בקרן השתלמות- יאפשרו לכם הטבות מס בדוח השנתי שלכם בדרך של ניכוי או זיכוי, בהתאם לסוג ההפקדה. 
לגבי קרן השתלמות- יש לזכור- כי זה עדיין אפיק חסכון, שהרווחים עליו פטורים ממס. כך שהרווח שלכם הוא כפול- גם הטבת מס עכשיו וגם חסכון פטור ממס לעתיד.

מענקי קורונה- במידה וקיבלתם מענק כלשהו במהלך משבר הקורונה- שימו לב שיצאה עבור כל מענק קבלה, ושהיא הועברה לרואה החשבון שלכם לצורך דיווח בדוח השנתי.
מענקי הקורונה חייבים במס הכנסה, ויש לקחת אותם בחשבון בסימולציות המס שאתם עורכים לשנת 2020.

מענקים שהתקבלו בעת משבר הקורונה מגופים אחרים- כגון: מענק לגני ילדים- יש להקפיד שהוצאתם חשבונית מס, שחייבת במע"מ ובמס הכנסה. ושהיא נכללת בסימולציות המס שלכם.

פחת מואץ- השקעות בציוד/ רכוש קבוע שבוצעו מיום 1.9.2020 (ועד 30.6.2021)- ניתן לדרוש בגינן כפל פחת. המשמעות היא- הוצאה גבוהה יותר של פחת בתקופה הנ"ל.
מומלץ לבדוק שהעברתם את כל חשבוניות הציוד שהשקעתם, כגון: מחשב, טלפון, ציוד לעבודה מקוונת בתקופת הקורונה וכדומה- על מנת שתוכלו ליהנות מהפחת הכפול.

במאמר הזה, יש התייחסות לבעלי עסקים, אך גם בעלי חברות - מומלץ שיעשו הערכות מס שנתיות של החברה ויבדקו את המקדמות. כמו כן, שיבדקו את שלמות ההוצאות שנרשמו בספרי החברה.

בנוסף להמלצות הנ"ל, יש לזכור שישנם החובות של כל בעל עסק בסוף שנה- כגון: ספירת מלאי, ספירת קופה.

באופן כללי, מומלץ להתייעץ עם רואה החשבון שלכם, שיכול לראות את התמונה המלאה, ולקחת בחשבון הכנסות נוספות שלכם, במידה וישנן, לרבות נתוניכם האישיים ושיקולים נוספים.

האיחוד החקלאי

האיחוד החקלאי היא תנועת התיישבות א-פוליטית המאגדת יישובים חקלאיים. של המעמד הבינוני

התנועה הייתה אחת התנועות המיישבות בארץ ישראל ובמסגרתה הוקמו יישובים רבים מאז שנות ה-20 של המאה ה-20.

כיום, פועלת התנועה לקידומם והמשך פיתוחם של יישובים רבים

להמשך

אתר: https://ihaklai.org.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות ביטול עסקאות ומתן ארכות בית שלישי בן ממשיך בר רשות דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1514 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1549 החלטה 1553 החלטה 1580 החלטה 1583 החלטה 1585 החלטה 1591 החלטה 3738 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות השכרת בתי מגורים התחשבנות מחדש התיישבות ועד מקומי ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שניה ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פטור ממכרז פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.