הדפס עמוד זה

⁨רשת ביטחון ליבוא ביצים מחו"ל להקטנת הסיכון וחוסר הוודאות של יבואני הביצים⁩

משרד החקלאות מפרסם נוהל רשת ביטחון ליבוא ביצים מחו"ל, כך שיוקטן הסיכון וחוסר הוודאות של יבואני הביצים.

גם בחודש מאי צפויות להגיע לישראל ביצים מחו"ל, בסדר גודל של כ-37 מיליון ביצים.

לדעת משרד החקלאות יבוא זה יענה על הביקוש לביצים מעבר לייצור המקומי.

מצ"ב טבלת צפי הגעת ביצים מחו"ל, לפי ימים:

⁨רשת ביטחון ליבוא ביצים מחו"ל להקטנת הסיכון וחוסר הוודאות של יבואני הביצים⁩

פריטים קשורים