איתן מימוני, עו״ד

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

בני הזוג דניאל וענת רכשו שתי חלקות קרקע המצויות במושב עמיקם מליאורה, ויצחק שימש כעו"ד שמייצג אותם בתהליך הרכישה. בפנינו תביעתם של בני הזוג כנגד עורך הדין שייצג אותם בהליך הרכישה, בטענה כי התרשל כאשר לא יידע אותם כי העברת הזכויות של אחד המגרשים טעונה הסכמה של רשות מקרקעי ישראל.

תא (שלום)(חפה') 24124-07-13 טל ואח' נ' יצחק, פס״ד מיום 06/07/16

לפני כ-25 שנים נחתם חוזה בין משה למושב כפר יחזקאל להקצאת קרקע למטרת מגורים במושב. כאשר ביקש משה לחתום על הסכם חכירה עם רשות מקרקעי ישראל, בעלת המקרקעין, נאמר לו שהוטל עיקול על החלקה בשל חובות האגודה, כאשר האגודה התנתה את העברת החלקה לרשותו בהסרת העיקול על ידו. משה עתר לביהמ"ש לחייב את המושב לקיים את החוזה וכן לפצותו בגין הנזקים שנגרמו לו ע"י התנהלות המושב.

ת"א 28438-03-11 משה נ' כפר יחזקאל מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית, פס״ד מיום 10/08/16

במשך שנים השתמשו בני הזוג עזרי בדרך העוברת בנחלתם של בני הזוג דהן על מנת להגיע למשקם החקלאי במושב שפר. בעקבות סכסוך בין השכנים, במסגרתו ניסו בני הזוג דהן למנוע את המעבר בנחלתם, עתרו בני הזוג עזרי לביהמ"ש, שיחייב את המועצה האזורית מרום הגליל, האגודה ואת הועד המקומי ביישוב לבצע תכנית בת למעלה מעשרים שנה, לסלילת דרך גישה למשק החקלאי.

עת"מ (נצרת) 22494-06-15 רפאל עזרי נ' מועצה אזורית מרום הגליל, פס״ד מיום 14/07/016

אבנר ונורי מתגוררים במשקים שכנים במושב רווחה, כאשר הדרך למשקו של אבנר עוברת בנחלתו של נורי. אבנר עותר לביהמ"ש לקבלת צו מניעה קבוע כלפי נורי, המונע ממנו הפרעה למעבר בדרך זו וכן לסעד הצהרתי, לפיו קמה לו זכות שימוש בדרך.

ת"א (שלום)(אשקלון) 58410-02-14 אבנר לוי נ' אורי (נורי) אליהו, פס״ד מיום 19/01/16

בסמוך למשקו החקלאי של אריה במושב שדמות דבורה, הקים אורן, בנו של בעל המשק, אתר קמפינג בשטח חקלאי. כנגד אורן ואביו הוגש כתב אישום, שבעקבותיו פרסם אורן מכתב הכולל גידופים כנגד אריה, בטענה כי הוא האחראי להגשת כתב האישום. בגינו של המכתב הגיש אריה תביעת לשון הרע.

תא"מ (שלום)(נצרת) 57201-10-15 אריה נ' אורן, פס״ד מיום 17/06/2016

במושב ניר ישראל פועלת תחנת דלק פנימית, על מקרקעין בעלי ייעוד חקלאי בהתאם להסכם המשבצת. בשל העובדה שתחנת הדלק משמשת לתדלוק רכבים פרטיים, הן של חברי המושב והן של אחרים, עתרה רמ"י לבימ"ש השלום למתן צו שיאסור על שימוש זה במקרקעין. בימ"ש השלום קיבל את תביעת רמ"י, ועל כך הגיש המושב ערעור בפני ביהמ"ש המחוזי

ע"א (ב״ש) 29023-02-15 ניר ישראל מושב עובדים של העובד הציוני להתיישבות שיתופית נ' רשות מקרקעי ישראל, פס״ד מיום 03/07/16

יעקב פעל לקבלת אישור לבניית חוות לולים בתחום שטחו של מושב גורן, ואשר גובל בקיבוץ אילון, בתחומו נמצאת גם כן חוות לולים. לאחר שקיבל יעקב את ההיתר להקמת החווה, התגלה שסמיכותה לחוות הקיבוץ מנוגדת להוראות משרד החקלאות, וכי הנתונים אשר הוצגו לוועדת הכנון אינם נכונים. מכאן תביעת הקיבוץ שיעקב יחדל משימושו בחוות הלולים.

8211-10-11 (שלום)(עכו) קיבוץ אילון אגודה שיתופית חקלאית בע"מ נ' יעקב ואח', פס״ד מיום 20/03/16

בעקבות סכסוך בין מושב הבונים לחברת יפתח בנאי ובניו, נפסקו עבודות החברה בהרחבה במושב. על מנת לפתור את הסכסוך פנו הצדדים לבורר, וזה הכריע כי על המושב לשלם לחברה כ-9 מיליון ₪, בקיזוז העבודות שלא בוצעו. המושב מערער על פסק הבוררות.

רע"א 7405/1413 הבונים מושב שיתופי להתיישבות של חיילים משוחררים בע"מ נ' יפתח בנאי ובניו ניהול ואחזקות, פס״ד מיום 21/04/16

בני הזוג ססי רכשו ממנהל מקרקעי ישראל את זכויות החכירה במגרש אשר נמצא בתחום מושב רמות נפתלי, ובהמשך לכך התקשרו בהסכם עם קדש נפתלי אגודה שיתופית חקלאית, לפיו בכפוף לתשלום של בני הזוג לאגודה, האחרונה תבצע עבודות פיתוח פנים המגרש.

בעקבות טעות או מחדל, קיר תמך נבנה במגרשם לא במקום שצריך היה, כך שהמגרש ואפשרויות הבניה צומצמו. כעת מבקשים בני הזוג צו להריסתו ובנייתו מחדש במקום המתוכנן.

ת"א(שלום)(צפת) 34053-04-13 ססי ואח' נ' קדש נפתלי אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ואח', פס״ד מיום 15/12/15

 

בית המשפט העליון מתח ביקורת על הנוהג לאשר בדיעבד בנייה בלתי חוקית /איתן מימוני, עו״ד

לאחר שגרנות ביצעו עבירות בניה שונות, בנחלתם במושב רמת רזיאל, הם ביקשו היתר בניה בדיעבד, וזה ניתן להם ע"י וועדת הערר. ביהמ"ש לעניינים מנהליים ביטל את החלטת ועדת הערר, בקובעו שהיא אינה סבירה, ועל כך הוגש ערעור לביהמ"ש העליון.
עע"מ 3192/14 גרנות ואח' נ' האגודה השיתופית רמת רזיאל כפר שיתופי של תנועת חרות ואח', פס״ד מיום

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.