איתן מימוני, עו״ד

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

המדובר בתביעה של חברת שיווק, התובעת את מושב משואות יצחק על עמלות שלא שולמו לה בסך 1,000,000 ₪ בגין עסקאות לשיווק מזון ארוז לבקר ולצאן המיוצאות ע"י המושב לירדן.

ת"א 38835-03-12 לחיאני שיווק ומסחר נ' משואות יצחק מושב שיתופי, פס״ד מיום 18/11/16

המדובר בתביעה של ועד מקומי יובל לקבלת תשלום עבור מיסי ארנונה שלא שולמו ע"י משפחה המתגוררת במושב הטוענת כי הועד נעדר סמכות לגבות מס מוניציפאלי.

תא"מ (שלום)(צפת) 49165-07-15 ועד מקומי יובל נ' מרדכי ואח', פס״ד מיום 17/10/16

ביהמ"ש העליון נדרש לשאלת זכויותיה של הסוכנות היהודית בהיותה הגורם המיישב בקרקעות שנמסרו על ידה לאגודות, והאם קמה לה זכות לקבלת פיצויים על שטחי אגודות שהופקעו.

ע"א 8378/11  יגל מושב עובדים ואח' נ' הסוכנות היהודית ואח', פס״ד מיום 27/10/16

המדובר בסכסוך לגבי שטחי נחלה של משפחות המתגוררות בסמוך אחת לשנייה במושב עופר, כאשר אחד הצדדים עותר לסעד הצהרתי לגבי גבולות שטח נחלתו.

ה"פ (חיפה) 31618-09-14  מזרחי נ' עופר מושב עובדים, פס״ד מיום 25/08/2016

מושב לימן נתן הבטחות סותרות לשניים מחברי המושב, כי יקבלו את אותה נחלה. על רקע כך פנו הצדדים לבוררות, שבסופה נקבע למי שייכת הנחלה. בפנינו בקשה לביטול פסק הבוררות בטענה לחוסר סמכות, ומנגד בקשה לאישורו.

הפב (חיפה) 66365-03-16 נורדמן נ' לימן מושב עובדים להתיישבות חקלאית בע"מ ואח', פס״ד מיום 07/06/2016

המדובר ב שלושה עררים שהוגשו בפני ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין העוסקים בשאלה האם תשלום לרשות מקרקעי ישראל, כנדרש לשם פיצול נחלה במושב והפרדת מגרש למגורים, מהווה עסקה לרכישת זכות במקרקעין החייבת במס רכישה.

ו"ע (חיפה) 27703-08-14, 43535-08-14, 24187-12-14 דורין נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה, פס״ד מיום 17/08/2016

בשנת 1999 התקבלה החלטה בדבר הקצאתן של יחידות השתתפות בתנובה לאגודות השיתופיות החברות בה, כאשר מחציתן חולקו באופן שוויוני, ומחציתן על פי מפתח יחסי, בהתאם להיקף השיווק של התוצרת החקלאית.

בכפר יהושע נחלקו הדעות כיצד יש לחלק את יחידות ההשתתפות בין החברים, בהתחשב באי בהירות בנתונים שהביא לקושי בשיוך יחידות ההשתתפות. לאחר ישיבות ודיונים, אושרה הצעת פשרה בדעת רוב, אשר מספר חברים יצרני חלב בקיבוץ מיאנו להסכים עמה, ומכאן תביעתם.

הפ (נצ') 5762-06-12 יאיר ישראלי נ' כפר יהושע, מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ, פס״ד מיום 17/02/16

מושב בית מאיר העניק בסוף שנות ה-60 רשות אישית וללא תמורה לרב כהנא, להשתמש במקרקעין של המושב לצורך הפעלת ישיבה בראשותו. לטענת המושב, הישיבה הפרה את הרשות ומשכך תביעתו לסילוק ידיה מהמקרקעין. מנגד טוענת הישיבה, כי הזכות שניתנה לה הינה בלתי הדירה.

תא (שלום) (י-ם)  47666-05-10 בית מאיר מושב עובדים של המזרחי להתיישבות שיתופית בע"מ נ' עמותת ישיבת הרי יהודה, פס״ד מיום 08 יוני 2016,

בשנת 1999 התקבלה החלטה בדבר הקצאתן של יחידות השתתפות בתנובה לאגודות השיתופיות החברות בה בהתאם להיקף השיווק של התוצרת החקלאית. עם מכירת תנובה, הועברו לאגודה השיתופית של בית חנניה כספים שמקורם בפדיון יחידות ההשתתפות. באסיפה כללית של האגודה הוחלט, כי כספים אלו יחולקו באופן שווה בין חבריה.

ארבע שנים לאחר ההחלטה לחלוקה שווה ושלוש שנים לאחר החלוקה בפועל, כמה מהחברים תבעו את האגודה, בטענה שהם זכאים לנתח גדול יותר מהפדיון. טענתם הייתה, שחלוקת מחצית מיחידות ההשתתפות התבססה על היקף שיווק התוצרת החקלאית לתנובה, ולכן במקרה זה הוא קניינם של החברים הרפתנים בלבד.

עא 2483/14 צביקה שלומוביץ נ' בית חנניה מושב עובדים להתיישבות, פס״ד מיום 21/01/16

בפנינו עתירתו של רב מושב ינוב, כנגד המועצה האזורית לב השרון, אשר דרש כי המקווה במושב ייבנה בשיטת חב"ד, אשר לדבריו היא המקובלת ועונה על כל השיטות והזרמים ביהדות, בטענה כי בסמכותו להכריע בכל ענייני הלכה במושב.

עתמ (מרכז) 47273-12-15 אברהם נ' מועצה אזורית- לב השרון, פס״ד מיום 16/08/2016

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.