בית המשפט קבע את גבולות האחריות האישית של חברי ועד האגודה / דודו קוכמן, עו״ד

דודו קוכמן, עו״ד דודו קוכמן, עו״ד

בית המשפט המחוזי מחוז מרכז, דן באחרונה בפסק דין חשוב בסוגיית גבולות האחריות של האגודה וחברי וועד האגודה, וביטל פסק דין של בית המשפט השלום בפתח תקווה שהטיל אחריות אישית על האגודה חברי ועד האגודה בגני יהודה וחייב אותם יחד ולחוד לפצות חבר אגודה בסכום של כמיליון ₪.

פסק הדין עסק בתביעה של חברי אגודה אשר רכשו נחלה בגני יהודה באמצעות כונסי נכסים שמונו לצורך מכירת נחלה של חבר באגודה. האגודה נדרשה לצורך קיום העסקה לחתום על מסמכי העברת זכויות כמקובל בעסקאות מסוג זה. אלא שבעקבות עסקה קודמת שעשתה האגודה עם יזם לשינוי יעוד חלקות ב' סרבה האגודה לחתום על טפסים הכוללים את החלקות שהושבו לרשות מקרקעי ישראל. משכך הגישו כונסי הנכסים תביעה (בהליך אחר) לחייב את האגודה לחתום על מסמכי העברה הכוללים את חלקה ב' ואכן בית משפט מחוזי חייב את האגודה לחתום על טופסי הבקשה, ובעקבותיו חתמה האגודה על הטפסים.

רוכשי הנחלה תבעו את האגודה וחברי הועד בשל הנזק שכביכול נגרם להם עקב עיכוב של שנה וחצי  בחתימת האגודה על הטפסים. בית המשפט השלום קיבל את טענתם של התובעים וחייב את האגודה לשלם את נזקי רוכשי הנחלה. עוד קבע בית המשפט השלום כי יש להרים את מסך ההתאגדות בין האגודה לחברי הועד בטענה כי אלו פעלו במרמה וחייב גם את חברי הועד לפצות את התובעים.

האגודה וחברי הנהלתה הגישו ערעור על פסק הדין של בית המשפט השלום. בית המשפט המחוזי מחוז מרכז בהרכב של שלש שופטות בראשות השופטת מיכל נדב, ביטל את פסק דינו של בית המשפט השלום תוך שהוא פוסל אחד לאחד את נימוקי בית המשפט השלום לחיוב האגודה ומנהליה.  

לדידו של בית המשפט המחוזי לא הוכח הקשר הסיבתי בין הנזקים שנטענו ע"י התובעים לבין המעשים שיוחסו לאגודה, וזאת במיוחד שלא נקבעו ממצאים עובדתיים בשאלת האחריות של האגודה ומנהליה. עצם סירובה של האגודה לחתום על טופסי העברת הזכויות לפני הכרעה שיפוטית אין בה בהכרח התרשלות של האגודה כלפי רוכשי הנחלה, זאת שעה שעל האגודה וחברי ועד האגודה לשקול את טובת כלל חברי האגודה.

בית המשפט מציין כי עיקרון האישיות המשפטית הנפרדת של תאגיד מחייב הפרדה ברורה בין אחריות התאגיד לאחריותם האישית של חברי התאגיד או של בעלי מניותיו ועיקרון האישיות המשפטית הנפרדת חל על אגודה שיתופית, זאת כפי שנפסק בעבר בפרשת פרי העמק.

עוד מציין בית המשפט כי יש להבחין בין הטלת אחריות אישית לבין הרמת מסך. הרמת מסך היא כלי שמהותו התעלמות מהאישיות המשפטית הנפרדת של התאגיד ויצירת קשר משפטי ישיר בין צד שלישי לבין בעלי המניות בחברה להבדיל מנושאי המשרה.

יחד עם זאת מבהיר בית המשפט כי ניתן להטיל אחריות אישית של חברי ועד אגודה באמצעות בקונסטרוקציה המשפטית השאובה מדיני החברות של מודל האחריות האישית של נושאי משרה, וכפי שנקבע בפסק הדין בעניין אורי שגיא נגד כפר ביאליק: "פעולתו העוולתית של האורגן מקימה איפוא אחריות אישית כפולה. ראשית אחריות של החברה. שנית, אחריות אישית של האורגן".

בית המשפט המחוזי קובע כי לא היה מקום לחייב את חברי ועד האגודה בכובעם כחברי ועד האגודה מכוח עיקרון הרמת המסך.

עוד קובע בית המשפט כי לא נמצאה כל תשתית לחייב את חברי הוועד מכוח עיקרון החבות האישית ולא נמצא כי התנהלותם הצדיקה הטלת חבות שכזו.

בית המשפט ביטל את פסק הדין של בית המשפט השלום ואף הטיל הוצאות על התובעים בסך של 80,000 ₪.

לסיכום נציין כי פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי חוזר על העיקרון כי בנסיבות מסוימות ניתן לחייב באחריות אישית את חברי וועד אשר פעלו ברשלנות ו/או בניגוד עניינים, מכוח העיקרון של מודל האחריות האישית, ברם יסודות עוולה זו לא התקיימו במקרה הנידון. יחד עם זאת יש לשים דגש על כך שעל אגודה שיתופית ובעלי התפקיד בה להתנהל על פי אמות מידה מקצועיות בהתאם להוראות הדין וכאשר למי מחברי הועד יש ספק באשר לחוקיות הליך, ראוי כי יפנה ליעוץ מקצועי על מנת להבטיח שפועלות האגודה והנהלתה ייעשו בהתאם לנורמות זהירות סבירות.

ע"א 28658-10-19 גני יהודה כפר שיתופי בע"מ נ' אילוז ואח'

פסיקה שהוזכרה:

ע"א 524/88 פרי העמק- אגודה שיתופית בע"מ ו-30 אח' נ' שדה יעקב- מושב עובדים

ע"א 407/89 צוק אור בע"מ נ' קאר סקיוריטי בע"מ

ע"א 398/08 אורי שגיא נ' כפר ביאליק כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ

את האגודה ייצגו עו"ד עופר נועם ודן פיאלה ממשרד ח. נועם ושות'

את חברי הוועד ייצגו עו"ד גיא אופיר ועו"ד בן לוי

את רוכשי הנחלה ייצגו עו"ד שי בר-ניר ממשרד פירון.

דודו קוכמן, עו״ד

מזכ"ל תנועת כפרי האיחוד החקלאי.

עורך דין בעל תואר שני L.L.M במשפטים. אוניברסיטת בר אילן.

טל: 03-5620621

פקס: 03-5622353

דוא״ל: dudu@ihaklai.org.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.