לכל האגודות הרשומות כאיחוד עוסקים לעניין מע"מ

19 מאי 2019
  1. לפי סעיף 71 א' לחוק מע"מ על כל אחד מהעוסקים שנרשמו באיחוד העוסקים, חלה חובת דיווח בתום השנה על עסקאות ורכישות לרבות של שרותים שעשה עם עוסקים אחרים באיחוד העוסקים או עם האגודה עצמה ואין בהם דיווח מע"מ בשל היותו רשום באיחוד העוסקים.

  2. הדיווח מתבצע במקוון באמצעות אתר רשות המיסים.

  3. עד היום לא היתה הקפדה באכיפת סעיף זה ואולם ביום 12 במאי 2019 פירסם אגף מע"מ הודעה בדבר הציות הנמוך לדיווח זה והאזהרה כי אי דיווח מהווה עבירה מנהלית בהתאם לתקנות העבירות המנהליות (קנס מנהלי – חיקוק מיסים)התשמ"ז 1987 ומי שלא ידווח ניתן להטיל עליו קנס מנהלי בסך של 5,000 ₪ בשל כל דוח.

דיווח זה יש לבצע החל משנת 2016.

על הנהלת החשבונות של האגודות חובה לספק מידע לכל אחד מהחברים באיחוד העוסקים, לחילופין לדווח עבורם את הנתונים המתבקשים.

בכבוד רב

ארנון כרם רו"ח

"בחן" ברית פיקוח

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.