הדפס עמוד זה

השבת חזקות במקרקעין לרמ״י אינן בבחינת הפקעה / ארנון כרם, רו״ח

דרישת אגודות לראות בהשבת חזקות המקרקעין לרמ״י כהפקעה לשם הקלה במס לפי סעיף 48ג׳ לחוק מיסוי מקרקעין (בהפקעה שיעור מס הינו מחצית  משיעור מס הרגיל) - נדחתה.

בפסה״ד בית המשפט המחוזי בנצרת מיום 29 בנובמבר 2018 נדחתה בקשת אגודת ניר יפה לראות בהשבת זכויותיה במקרקעין בנימוקים שלהלן:

  • נטילת המקרקעין מהאגודה לא נעשתה מכח אחד מחוקי ההפקעה
  • לא התבצע הליך הפקעה
  • אין זו מכירה מכח צו של רשות מוסמכת.

אף כי ההחלטה נתקבלה בבית המשפט המחוזי , נרא לי כי נסתם הגולל על דרישת האגודות לראות בהשבה כהפקעה.

 

בכבוד רב

 

ארנון כרם,

בחן ברית פיקוח

בחן - ברית פיקוח של אגודות שיתופיות בישראל

"בחן" ברית פיקוח של אגודות שיתופיות בישראל אגודה מרכזית בע"מ

BAHAN – AUDIT UNION COOPERATIVE SOCIETION IN USRAEL L.T.D

ת.ד 57647 תל-אביב מיקוד 61575 * טלפונים 03-5617430,5622382 פקס: 03-5617689

e-mail : Bahan@actcom.co.il

עודכן לאחרונה על ידי בחן - ברית פיקוח של אגודות שיתופיות בישראל

פריטים קשורים