סעד הצהרתי או סעד כספי – שאלת תשלום האגרה שהתעוררה עקב תביעת יורשיהם של חברי קיבוץ כפר מכבי / איתן מימוני, עו״ד

איתן מימוני, עו״ד איתן מימוני, עו״ד

יורשים של חברי קיבוץ כפר מכבי שנפטרו תובעים את הקיבוץ בטענה כי הוא מעכב את הליך שיוך הדירות בקיבוץ ובכך מונע מהם לממש את זכויותיהם כיורשים לקבל את הדירה של הוריהם המנוחים. ביהמ"ש נדרש לשאלה האם מדובר בתביעה לסעד הצהרתי או סעד כספי לעניין תשלום אגרת ביהמ"ש.

הרקע

התובעים הינם יורשים של חברי קיבוץ כפר מכבי שנפטרו. עוד בחייהם של החברים המנוחים החל הקיבוץ בהליך שיוך הדירות לחברים בהתאם להחלטה 751 של מועצת מקרקעי ישראל. לטענת היורשים, כעת משנפטרו החברים המנוחים, מעכב הקיבוץ בכוונה את השלמת הליך השיוך ובכך למעשה מונע מהם לממש את זכויותיהם כיורשים בדירת החברים המנוחים.

לטענת היורשים, הקיבוץ פועל בהתאם להחלטה שקיבל, לפיה בתקופה שממועד פטירת חבר הקיבוץ ועד למועד בו נחתם חוזה חכירה פרטני, הזכויות בדירת החבר חוזרות לקיבוץ הרשאי לנהוג בהן כרצונו עד להשלמת הליך הרישום בפועל מול רשות מקרקעי ישראל. משכך, לטענת התובעים, הקיבוץ מעכב בזדון את הליך הרישום בכדי להמשיך וליהנות מהזכויות, תוך שבזמן זה הוא מאפשר להם להתקבל לחברות בקיבוץ ולגור בדירת החברים המנוחים תמורת תשלום דמי שימוש. עוד לטענתם, הקיבוץ משכיר את דירת החברים המנוחים, תוך סירוב להעביר את דמי השכירות לידיהם, וזאת חרף היותם יורשיהם החוקיים של החברים המנוחים.

בהתאם לכך הגישו היורשים תביעה לביהמ"ש, בה דרשו שלושה סעדים, האחד ליתן צו המורה לקיבוץ למסור את החזקה בדירה לידי היורשים. לחילופין, ביקשו מביהמ"ש ליתן צו המורה לקיבוץ לשלם להם את דמי השכירות בדירת החברים המנוחים. וכן ביקשו היורשים מביהמ"ש סעד נוסף הנוגע להקצבת זמן סביר בו הקיבוץ יחויב להעביר לחברים כספים המגיעים להם כתוצאה מהליך שיוך הדירות.

היורשים הגישו את תביעתם ושילמו בגינה אגרת בימ"ש לפי סיווג של תביעה לסעד הצהרתי, אשר הינה אגרה נמוכה יחסית לאגרה המשולמת בגין הגשת תובענה לסעד כספי (בו משולמת האגרה בהתאם לגובה הסכום הנתבע).

משכך ביקש ביהמ"ש מהתובעים להבהיר מדוע מדובר בסעד הצהרתי ולא בסעד כספי לעניין תשלום האגרה. היורשים טענו כי הם שילמו אגרה עבור סעד הצהרתי, שכן עד לסיום הליך שיוך הדירות, אין הם יכולים לדעת מהו הסכום המדויק אותו צריך הקיבוץ לשלם להם בגין דמי השכירות, ועל כן הם מבקשים סעד הצהרתי שיורה על העברת הזכויות אליהם.

ביהמ"ש ביקש את עמדת המדינה, אשר טענה כי אין מקום לתבוע סעד הצהרתי במקום בו יכולים היורשים לתבוע סעד כספי בסכום מדויק, ועל כן יש לראות בתביעתם כתביעה לסעד כספי לעניין תשלום האגרה. מה גם, שהיורשים ידעו את הסכום בגין דמי השכירות בעבר ועל כן יכלו לתבוע לפיו.

דיון והכרעה

בפתח דבריו התייחס ביהמ"ש להוראת תקנות בתי המשפט, אשר מטילה את החיוב לשלם את אגרת ביהמ"ש בפתיחת ההליך המשפטי. המשמעות של אי תשלום האגרה היא מחיקת התביעה על הסף ועל כן ישנה חשיבות גדולה לשאלה האם האגרה שולמה כדין.

ביהמ"ש המשיך וסקר את ההלכה הפסוקה, לפיה סעד הצהרתי הינו סעד אשר לא ניתן לביטוי כספי, כאשר באם נתבע סעד הצהרתי אשר טומן בחובו תביעה כספית, יהיה על התובע לשלם את האגרה בהתאם לסכום הנתבע בלא קשר לסיווג התביעה על ידו כתביעה לסעד הצהרתי.

עוד ציין ביהמ"ש, כי בהתאם לדין תביעה למסירת חזקה בנכס תיכלל תחת ההגדרה של סעד הצהרתי לעניין האגרה, וזאת בכדי לא להכביד על כיסו של בעל הדין המבקש. יחד עם זאת, תביעה שאינה עוסקת בהעברה של נכס אלא בכסף, תידרש באגרה בהתאם לסכום התביעה.

יחד עם זאת, תביעה בה מבוקשים מס' סעדים, יידרש מגיש התביעה לשלם את האגרה לפי הסעד שעליו האגרה היא הגבוהה ביותר.

במקרה דנן, קבע ביהמ"ש, כי מדובר בתביעה כספית שהוגשה בכסות של סעד הצהרתי, שכן מבוקשים בה, בין היתר, תשלומים הקשורים בהליך שיוך הדירות, ועל כן על התובעים לשלם את האגרה בהתאם לסעד הכספי אותו הם מבקשים.

סיכום

לאור האמור, קבע ביהמ"ש, כי על התובעים לתקן את כתב התביעה ולציין בו את הסכום אותו הם תובעים, תוך שעליהם יהיה לשלם אגרה בהתאם.

 

ת"א (חיפה) 29638-04-17 – אבישי ואח' נ' קיבוץ כפר מכבי. פס״ד מיום 11/04/2018

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.