מעסיק לא מסודר ישלם קנס יקר / איתן מימוני, עו״ד

איתן מימוני, עו״ד איתן מימוני, עו״ד

הרקע:

התובעים הינם אזרחי תאילנד, אשר הגיעו לישראל לעבוד בתחום החקלאות. הנתבע הוא בעלים של משק חקלאי במושב עמיעוז. במהלך 2015, המעסיק הודיע לעובדיו כי הם צריכים לעזוב את ישראל לאחר שתקופת האשרה שלהם הגיעה לסיומה.


העובדים פנו למעסיק בבקשה שישלם להם את כלל הזכויות הסוציאליות אשר מגיעות להם מתוקף הדין, ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה בענף החקלאות: דמי הבראה, דמי כלכלה, פידיון חופשה, הפרשת קרן פנסיה, דמי חג, תוספת ותק, שי לחג, פיצויי פיטורים, ביגוד ומענק שנתי.


הצדדים הסכימו על כך שהמעסיק העביר למנהל העבודה 75,000 ₪ ושמנהל העבודה חילק סכום זה בין העובדים. המעסיק טען טענה מסוג "פרעתי", דהיינו באמצעות תשלום זה הוא פרע את כלל חובותיו לעובדיו. העובדים חולקים על טענה זו וטוענים כי סכום זה לא כולל את מלוא התשלום אשר מגיע להם. עוד הצדדים חלקו בעניין היקף עבודתם של העובדים, נסיבות סיום עבודתם, והזכויות שלהם הם זכאים בגין עבודתם.

דיון והכרעה:

ככלל, נטל הראיה להוכיח כי עובד קיבל תשלום מלא בגין הזכויות הסוציאליות המגיעות לו, מוטל על המעסיק. משהמעסיק לא עמד בנטל זה, בית המשפט יכריע לטובת התובעים.  

במקרה דנן המעסיק נשאל על ידי בית המשפט לפירוט מדויק של הרכיבים השונים שנכללו במסגרת הסכום שהעביר למנהל העבודה (75,000 ₪ ), אולם לא היה בידיו להשיב על השאלה.

המעסיק לא סיפק מטעמו אף לא בדל של ראיה לסתירת טענות עובדיו או להוכחת דבריו כי הזכויות השונות שולמו לעובדיו במלואן. מכאן, שיש לדחות טענתו לגמר חשבון וסילוק מלוא זכויות העובדים.


על כן, בית המשפט קבע כי על המעסיק לשלם לעובדיו הפרשי שכר מינימום, גמול עבור שעות נוספות, דמי כלכלה, מענק שנתי, דמי הבראה, פידיון חופשה, דמי חג, ופיצוי בגין העדר הפרשות לקרן פנסיה.


לגבי זכאות עובדים זרים לפיצויי פיטורים, הלכה פסוקה היא כי סיום עבודה בשל סיום תקופת אשרה עולה כדי נסיבות המצדיקות קבלת פיצויי פיטורים.  


באשר להפרשות לפנסיה, הדין קובע שלא ניתן להסדיר זכויותיו של עובד זר בקרן פנסיה, ולכן העובדים זכאים לפיצוי בגובה הפרשות המעסיק לקרן פנסיה.


באשר לביגוד ושי, מדובר בזכויות שאינן ניתנות לפדיון בסיום יחסי העבודה בהיותן זכויות נלוות. על כן ביהמ"ש דחה תביעת העובדים בגין רכיב זה.


בית המשפט קיבל את טענת המעסיק בגין זכאותו לקיזוז דמי הודעה מוקדמת משניים מהעובדים אשר הפסיקו להגיע לעבודה ללא התראה מוקדמת למעסיק.

סיכום:

התביעה התקבלה ברובה, המעסיק ישלם סך של 141,808 ₪ לתובעים 1 ו-3, ו- 259,777 ₪ לתובע 2.  בנוסף, המעסיק ישלם לכל שלושת התובעים ביחד, הוצאות משפט בסך 20,000 ₪.

 

סעש (ב"ש) 2879-09-15 , מודי נטריף נ' דניאל אבוטבול, פס״ד מיום 05/03/2018

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.