האפשרות לתביעת חוב הינה בעלת תאריך תפוגה / איתן מימוני, עו״ד

איתן מימוני, עו״ד איתן מימוני, עו״ד

הרקע:

בשנת 1999 אישר בית המשפט הסדר נושים בין קיבוץ קמה לנושיו, לאחר שהקיבוץ עמד בפני חובות כבדים לנושים שונים. לצורך ביצוע ההסדר מונה נאמן שהינו רו"ח במקצועו.

המבקשת הינה חברת קיבוץ לשעבר, אשר עבדה בקיבוץ כגננת ומורה בין השנים 1987-1992, ולאחר מכן עזבה את הקיבוץ. לקראת יציאתה לגמלאות, הסתבר לה כי הקיבוץ קיזז מרכיב הפנסיה שהיה אמור לשלם לה, בטענה שמשרד החינוך היה צריך לשאת בחוב זה.

ב2015 פנתה אותה חברה לנאמן על ההסכם, לצורך הארכת המועד להגשת תביעת חוב מהקיבוץ, ונענתה בשלילה. לכן, היא פונה כעת לבית המשפט בבקשה לאישור הליך נגד קיבוץ בית קמה. לטענתה, הסדר הנושים לא חל עליה כיוון שגילתה על הקיזוז רק לקראת יציאתה לגמלאות, שנים לאחר החתימה על ההסכם, ולכן עילת התביעה קמה רק לאחר ההסדר.

לטענת הנאמן, מדובר בחוב אשר צמח בשנים שקדמו להסדר. כיוון שההסדר פוטר את הקיבוץ מכלל החובות שקדמו להסדר,  אין אפשרות להגיש את התביעה כעת.

דיון והכרעה:

בית המשפט הסביר כי הסדר נושים מהווה פשרה בין החברה ונושייה במטרה לפטור את החברה מכל חובות העבר ולאפשר לה לצאת לדרך כלכלית חדשה. מתן אפשרות לנושים להעלות תביעות חדשות בגין חובות עבר, ימנע מהחברה אפשרות שיקום זו.

בית המשפט קבע שלפי סדר הזמנים הכרונולוגיים של התרחשות האירועים, אכן מדובר בחוב שנוצר טרם הסדר הנושים. לפיכך, החברה הייתה צריכה להגיש תביעתה בזמן בו הגישו כלל הנושים תביעותיהם, ומשלא עשתה זאת, איבדה את האפשרות להגיש תביעה כנגד הקיבוץ.

בית המשפט קבע שגם אם החברה לא ידעה בזמן אמת על קיומה של העילה, שהרי היא הייתה יכולה לדעת את אותן העובדות לו ערכה את הבירורים הנדרשים ביחס לזכויות הפנסיה שלה בזמן אמת ולא דוחה את הבירור עד לסמוך למועד יציאתה לגמלאות. בנסיבות אלו, קשה לראות הצדקה להיתר להגשת תביעה נגד הקיבוץ זמן רב לאחר ההסדר.

סיכום:

הבקשה נדחתה. לפנים משורת הדין לא ניתן צו להוצאות.

פר"ק (ב״ש) 5145-98 , קיבוץ בית קמה נ' כונס הנכסים הרשמי, פס״ד מיום 27/12/2017

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.