התחייבויות חוזיות יש לקיים – תאגיד אשר הפר התחייבות כלפי משפחה אשר ביקשה לבנות את ביתה בקיבוץ יפעת יאלץ לפצותה / איתן מימוני, עו״ד

איתן מימוני, עו״ד איתן מימוני, עו״ד

הרקע

משפחה אשר ביקשה לבנות את ביתה בקיבוץ יפעת התקשרה לצורך כך עם תאגיד המנהל את הבנייה בקיבוץ. במסגרת ההתקשרות החוזית ובהתאם לתכנית העבודה התחייב התאגיד לבנות מסלעה (חלק מוגבה בגינה הבנוי מסלעים ומאדמה, שמשולבים בו צמחי נוי) בגבול שבין המגרש שלהם למגרש של שכניהם, עוד נקבע כי בתום הבניה יימסר להם המגרש יחד עם סימון הגבולות חתום בידי מודד מוסמך.

חרף כך, לטענת המשפחה התאגיד לא עמד בהתחייבות אלו ועל כן תבעו אותו המשפחה בבית המשפט לתביעות קטנות. במסגרת התביעה, טענו המשפחה כי כעת המצב בשטח אינו מאפשר את בניית המסלעה מכיוון ושכניהם במגרשים הצמודים כבר בנו את גינותיהם, ועל כן ביקשו המשפחה פיצוי בגובה עלות בניית המסלעה ועלות מדידה של מודד מוסמך.

מנגד, טען התאגיד, כי במגרש של המשפחה לא היו הפרשי גבהים ועל כן לא היה נדרש לבנות מסלעה, וכן כי התאגיד הביא קבלן לצורך ביצוע מדידה, ואולם המשפחה לא אפשרה לו לבצע את עבודתו מכיוון ולטענתם הגיע עם מטר וחבל וכך לא מודדים שטחים.

ביהמ"ש לתביעות קטנות השתכנע כי התאגיד הפר את ההתחייבות החוזית שלו בכך שלא בנה מסלעה כפי שהתחייב. יחד עם זאת, ביהמ"ש לתביעות קטנות מצא לנכון לתת משקל לעובדה שהמשפחה לא בנתה בעצמה את המסלעה וכי היא איננה מתכוונת כלל לבנות מסלעה בשטח, ועל כן העמיד את הפיצוי שעל החברה לשלם להם על סך 5,500 ₪ הכוללים את עלות המדידה ותשלום בגין הוצאות ההליך.

התאגיד, אשר לא היה מרוצה מהתוצאה של פסק הדין, הגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי. בבקשה טען התאגיד, כי יש לבטל את פסק הדין של ביהמ"ש לתביעות קטנות מכיוון ונפלו בו פגמים מהותיים. לדבריו, ביהמ"ש לא התייחס לכך שבמגרש של המשפחה לא היה צורך לבנות מסלעה ועל כן בתשריט לא הופיעה מסלעה, כאשר התשריט מהווה את הביטוי להסכמה החוזית בין הצדדים.

דיון והכרעה

לאחר שמיעת טענות הצדדים, קבע ביהמ"ש המחוזי כי דין בקשת רשות הערעור להידחות. ביהמ"ש המחוזי ציין, כי ככלל ביהמ"ש לא יעתר לבקשות רשות ערעור על פסקי דין של ביהמ"ש לתביעות קטנות, אלא אם מדובר בטעות משפטית או עובדתית גלויה, ואין כך בענייננו.

ביהמ"ש המחוזי קבע, כי מסקנותיו של ביהמ"ש לתביעות קטנות מבוססות על הראיות שהוצגו בפניו ובמיוחד על המערכת ההסכמית ממנה עולה כי הגבול בין המגרשים במקרה שבו ישנם הפרשי גובה מסוימים יבוצע באמצעות מסלעה. על כן, ברור כי התאגיד התחייב לבניית המסלעה והפרשנות שלו למסמכים אינה עולה מלשון הכתוב בהסכם בין הצדדים.

כמו כן, ביהמ"ש המחוזי לא ראה מקום להתערב בהחלטת ביהמ"ש לתביעות קטנות בנוגע להשתת עלות המדידה באמצעות מודד מוסמך אותה שילמה המשפחה על חשבונה.

בהתאם לאמור, קבע ביהמ"ש המחוזי כי פסה"ד של ביהמ"ש לתביעות קטנות הינו נכון וצודק ויש להותירו על כנו.

סיכום

לאור האמור, דחה ביהמ"ש המחוזי את בקשת רשות הערעור, וקבע כי פסה"ד של ביהמ"ש לתביעות קטנות יוותר על כנו.

בנוסף, חויב התאגיד בתשלום הוצאות ושכ"ט עו"ד המשפחה בסך של 5,000 ₪.

רת"ק (נצרת) 68893-01-18 – ק.י. פיתוח אגש"ח בע"מ נ' קדרון ואח', פס״ד מיום 22/04/2018

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.